Gå til hovedindholdet

Overblik

Hovedstad: Rom

EU-sprog: italiensk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1958

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 26. oktober 1997

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Italien er en parlamentarisk republik med en regeringschef (premierministeren), som udpeges af statsoverhovedet (præsidenten). Parlamentet har 2 huse: Deputeretkammeret og Senatet. Landet er inddelt i 20 regioner. Fem af disse har en særlig status, der gør, at de kan vedtage lovgivning om visse lokale anliggender.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den italienske økonomi i 2020 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,1 %), industri (19,5 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (17,5 %).

51 % af Italiens eksport går til andre EU-lande (13 % til Tyskland og 10 % til Frankrig), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (10 %) og Schweiz (6 %).

For importens vedkommende stammer 58 % fra andre EU-lande (16 % fra Tyskland, 8 % fra Frankrig og 6 % fra Holland), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (9 %) og USA (4 %).

Italien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 76 italienske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Italien

EU-Rådet

I EU-Rådet for Den Europæiske Union mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den italienske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for italienske formandskaber:

Juli-december 1959 | Juli-december 1962 | Juli-december 1965 | Juli-december 1968 | Juli-december 1971 | Juli-december 1975 | Januar-juni 1980 | Januar-juni 1985 | Juli-december 1990 | Januar-juni 1996 | Juli-december 2003 | Juli-december 2014

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Italien har udpeget Paolo Gentiloni som medlem af Europa-Kommissionen, og han er kommissær med ansvar for økonomi.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Italien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Italien har 24 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Italien har 23 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Italien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Italiens "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Italien?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Italien

De penge, som Italien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Italien.