Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Riga

Službeni jezik EU-a: latvijski

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2014.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Latvija je parlamentarna republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, koji odabire članove vlade, i šefom države, odnosno predsjednikom, čije su dužnosti uglavnom ceremonijalne i koji imenuje premijera. Vlada za svaki mandat mora dobiti povjerenje parlamenta. Država je podijeljena u 110 općina i 9 gradova. Njima upravljaju gradska vijeća i općinske uprave.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori latvijskoga gospodarstva 2020. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (23,1 %), javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (18,1 %) te industrija (15,4 %).

U zemlje EU-a odlazi 62 % latvijskog izvoza (od čega 15 % u Litvu, 11 % u Estoniju i 7 % u Njemačku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 13 % izvozi se u Rusiju i 5 % u Ujedinjenu Kraljevinu.

Kad je riječ o uvozu, 76 % činio je uvoz iz država članica EU-a (17 % iz Litve te po 10 % iz Njemačke i Poljske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 6 % uvozi se iz Rusije, a 2 % iz Bjelarusa.

Latvija u EU-u

Europski parlament

Latvija ima osam zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Latviji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici latvijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi latvijskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2015.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Valdis Dombrovskis povjerenik je i izvršni potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Latvija, a nadležan je za gospodarstvo u interesu građana.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Latviji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Latvija ima sedam predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Latvija ima sedam predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Latvija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća latvijskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Latvija plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.

Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Latviji financira EU

Novcem koji Latvija uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Latviju.