Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Riga

Službeni jezik/jezici EU-a: latvijski

Države članice EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2014.

Schengen: Članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojke: Zemljopisna površinastanovništvobruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Latvija je parlamentarna republika s predsjednikom vlade – premijerom – koji odabire članove vlade i šefom države – predsjednikom – čije su dužnosti uglavnom protokolarne i koji imenuje predsjednika vlade. Vlada za svaki mandat mora dobiti povjerenje parlamenta. Zemlja je podijeljena u 110 općina i 9 gradova. Njima upravljaju gradska vijeća i općinske uprave.

Smještaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori latvijskoga gospodarstva 2018. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (25,4 %), industrija (16,1 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,8 %).

U zemlje EU-a odlazi 67 % izvoza Latvije (od čega 15 % u Litvu, 11 % u Estoniju te po 7 % u Njemačku i Švedsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 14 % izvozi se u Rusiju i 4 % u SAD.

Iz država članica EU-a dolazi 75 % latvijskog uvoza (od čega 17 % iz Litve, 11 % iz Njemačke i 9 % iz Poljske), a izvan EU-a 8 % uvoza dolazi iz Rusije i 4 % iz Kanade.

Latvija u EU-u

Europski parlament

Latvija ima 8 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Latviji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz latvijske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je država koja predsjeda Vijećem, a one se izmjenjuju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi latvijskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2015.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Valdis Dombrovskis povjerenik je i izvršni potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Latvija, a nadležan je za gospodarstvo u interesu građana.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Latviji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Latvija ima 7 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Latvija ima 7 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Latvija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća latvijskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Latvija plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.

Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Latviju za 2018.

  • Ukupna potrošnja EU-a u Latviji: 1,212 milijardi EUR
    (4,14 % gospodarstva Latvije)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 0,234 milijarde EUR
    (0,80 % gospodarstva Latvije)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Latviji financira EU

Novcem koji Latvije uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Latviju.