Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Pregled

Glavni grad: Vilnius

Službeni jezik EU-a: litavski

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2015.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Litva je parlamentarna republika, kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države predsjednik, koji imenuje premijera. Parlament je jednodomno zakonodavno tijelo. Zemlja je podijeljena u 60 općina kojima upravljaju izravno izabrani gradonačelnici.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori litavskoga gospodarstva 2020. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (29,9 %), industrija (20,5 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,1 %).

U zemlje EU-a odlazi 56 % litavskog izvoza (od čega 9 % u Latviju, 8 % u Njemačku i 6 % u Poljsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 13 % izvozi se u Rusiju te po 4 % u SAD i Ujedinjenu Kraljevinu.

Kad je riječ o uvozu, 71 % činio je uvoz iz država članica EU-a (po 13 % iz Njemačke i Poljske i 8 % iz Latvije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 9 % uvozi se iz Rusije i 4 % iz Kine.

Litva u EU-u

Europski parlament

Litva ima 11 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Litvi

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici litavske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi litavskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2013.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Virginijus Sinkevičius povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Litva, a nadležan je za okoliš, oceane i ribarstvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Litvi

Europski gospodarski i socijalni odbor

Litva ima devet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Litva ima devet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Litva komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća litavskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Litva plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Litvi financira EU

Novcem koji Litva uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Litvu.