Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga

Sostinė: Amsterdamas

Oficialiosios ES kalbos: nyderlandų

ES valstybė narė: nuo 1958 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei  nuo 1995 m. kovo 26 d.

Skaičiaiplotasgyventojų skaičius - bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais)

Politinė sistema

Nyderlandai yra parlamentinė konstitucinė monarchija, vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – monarchas. Vykdomosios valdžios galias turi Ministrų Taryba. Šalis suskirstyta į 12 provincijų ir 388 savivaldybes. Ji taip pat padalyta į 22 vandenų apskritis, kurias valdo vykdomoji valdyba, turinti vandenvaldos reikalų kompetenciją. Nyderlandams taip pat priklauso 6 užjūrio kraštai ir teritorijos Karibų jūros regione. Šios teritorijos nėra ES dalis.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Nyderlandų ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (21,7 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,4 %), profesinė, mokslo ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla (14,7 %).

ES vidaus prekyba sudaro 66 % Nyderlandų eksporto (į Vokietiją – 23 %, į Belgiją – 10 %, į Prancūziją – 9 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (8 %) ir Jungtinę Karalystę (4 %).

42 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 15 %, iš Belgijos – 8 %), o iš ES nepriklausančių šalių 17 % importo atvežama iš Kinijos ir 8 % iš Jungtinių Valstijų.

Nyderlandai Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Nyderlandams atstovauja 29 nariai. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Nyderlanduose

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Nyderlandų Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Nyderlandų pirmininkavimo Tarybai datos:

1960 m. liepos–gruodžio mėn. 1963 m. liepos–gruodžio mėn. 1966 m. liepos–gruodžio mėn. 1969 m. liepos–gruodžio mėn. 1972 m. liepos–gruodžio mėn. 1976 m. liepos–gruodžio mėn. 1981 m. sausio–birželio mėn. 1986 m. sausio–birželio mėn. 1991 m. liepos–gruodžio mėn. 1997 m. sausio–birželio mėn. 2004 m. liepos–gruodžio mėn. 2016 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Nyderlandų deleguotas Europos Komisijos narys yra Wopke Hoekstra, atsakingas už klimato politikos veiksmus.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Nyderlanduose

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Nyderlandų atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Nyderlandams atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Nyderlandai taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Nyderlandų ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Nyderlandai moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Nyderlanduose

Nyderlandų į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Nyderlandams.