Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Varšava

Službeni jezik EU-a: poljski

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: poljski zloti (PLN). Poljska se trenutačno priprema za uvođenje eura.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Poljska je parlamentarna republika, kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države predsjednik. Središnja struktura vlade je vijeće ministara. Zemlja je podijeljena na 16 pokrajina, uglavnom na temelju povijesnih regija. Upravnu vlast na razini pokrajina dijele guverner kojeg imenuje vlada, izabrana regionalna skupština te izvršni dužnosnik kojeg izabire regionalna skupština.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori poljskoga gospodarstva 2020. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (24,9 %), industrija (24,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,3 %).

U zemlje EU-a odlazi 74 % poljskog izvoza (od čega 29 % u Njemačku, 6 % u Češku i 5 % u Francusku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 6 % izvozi se u Ujedinjenu Kraljevinu, a po 3 % u Rusiju i SAD.

Kad je riječ o uvozu, 67 % činio je uvoz iz država članica EU-a (27 % iz Njemačke, 6 % iz Nizozemske i 5 % iz Italije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 10 % uvozi se iz Kine te 4 % iz Rusije.

Poljska u EU-u

Europski parlament

Poljska ima 52 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Poljskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici poljske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi poljskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2011.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Janusz Wojciechowski povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Poljska, a nadležan je za poljoprivredu.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Poljskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Poljska ima 21 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Poljska ima 21 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Poljska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća poljskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Poljska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Poljskoj financira EU

Novcem koji Poljska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Poljsku.