Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Varšava

Službeni jezik/jezici EU-a: poljski

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: poljski zloti (PLN). Poljska se trenutačno priprema za uvođenje eura.

Schengen: pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Brojke: površinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Poljska je parlamentarna republika s premijerom na čelu vlade i predsjednikom na čelu države. Središnja struktura vlade je vijeće ministara. Zemlja je podijeljena na 16 pokrajina, uglavnom na temelju povijesnih regija. Upravnu vlast na razini pokrajina dijele guverner kojeg imenuje vlada, izabrana regionalna skupština te izvršni dužnosnik kojeg izabire regionalna skupština.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori poljskoga gospodarstva 2018. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (26,2 %), industrija (25,6 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,0 %).

U zemlje EU-a odlazi 80 % izvoza Poljske (od čega 28 % u Njemačku te po 6 % u Češku i Francusku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 3 % izvoza odlazi u Rusiju i SAD.

Kad je riječ o uvozu, 69 % činio je uvoz iz država članica EU-a (27 % iz Njemačke, 6 % iz Nizozemske i 5 % iz Italije), a kad je riječ o zemljama izvan EU-a 8 % dolazi iz Kine te 7 % iz Rusije.

Poljska u EU-u

Europski parlament

Iz Poljske dolazi 52 zastupnik u Europskom parlamentu . Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Poljskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici poljske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi poljskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2011.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Janusz Wojciechowski povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Poljska, a nadležan je za poljoprivredu.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Poljskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Poljska ima 21 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru . S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Poljska ima 21 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Poljska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća poljskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Poljska plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Poljsku za 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Poljskoj; 16,350 milijardi EUR
    (3,43 % gospodarstva Poljske)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 3,983 milijarde EUR
    (0,84 % gospodarstva Poljske)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Poljskoj financira EU

Novcem koji Poljska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Poljsku.