Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Madrid

Úradné jazyky EÚ: španielčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1986

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995

ÚdajeZemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Španielsko je parlamentná demokracia a konštitučná monarchia s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – panovníkom. Orgánom výkonnej moci je rada ministrov, ktorej predsedá premiér. Španielsko je unitárny štát pozostávajúci zo 17 autonómnych spoločenstiev a 2 autonómnych miest s rôznym stupňom autonómie.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Španielska v roku 2020 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (20,5 %) veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (19,7 %) a priemysel (16,1 %).

Do krajín EÚ smeruje 61 % španielskeho vývozu (16 % do Francúzska, 11 % do Nemecka a 8 % do Talianska). Z krajín mimo EÚ smeruje 8 % španielskeho vývozu do Spojeného kráľovstva a 5 % do Spojených štátov amerických.

Pokiaľ ide o dovoz, 57 % pochádza z krajín EÚ (z Nemecka 14 %, Francúzska 11 % a Talianska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 9 % dovozu pochádza z Číny a 4 % zo Spojených štátov amerických.

Španielsko v EÚ

Európsky parlament

Španielsko má v Európskom parlamente 59 poslancov. Poslanci EP za Španielsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Španielsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia španielskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šiestich mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Španielska:

január až jún 1989 | júl až december 1995 | január až jún 2002 | január až jún 2010 | júl až december 2023

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Španielskym komisárom v Európskej komisii je Josep Borrell Fontelles, ktorý je vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedom Európskej komisie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Španielsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Španielsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore21 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Španielsko má v Európskom výbore regiónov21 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Španielsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Španielska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Španielsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.

Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Španielsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Španielska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Španielsko využíva finančné prostriedky EÚ.