Põhisisu juurde

Ülevaade

Pealinn: Stockholm

ELi ametlik(ud) keel(ed): rootsi keel

ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 1995

Rahaühik: Rootsi kroon (SEK). Rootsi võtab euro kasutusele siis, kui ta täidab vajalikud tingimused.

SchengenSchengeni ala liige alates 25. märtsist 2001

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Rootsi on konstitutsioonilise monarhia ja parlamentaarse demokraatiaga riik, mille valitsusjuht on peaminister ja riigipea monarh. Täidesaatvat võimu teostab valitsus. Seadusandlik võim kuulub ühekojalisele parlamendile. Rootsi on unitaarriik, mis koosneb 20 maakonnast ja 290 vallast.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Rootsi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (21,6%), tööstus (17,1%) ning hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (16,6%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Rootsi ekspordist 52% (Saksamaa 11%, Taani 8% ja Soome 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 11% Norrasse ja 8% Ameerika Ühendriikidesse.

68% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 18%, Madalmaad 10% ja Taani 7%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 9% Norrast ja 6% Hiinast.

Rootsi ELis

Euroopa Parlament

Rootsist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Rootsis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Rootsi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Rootsi eesistumisperioodid:

jaanuar–juuni 2001 | juuli–detsember 2009 | jaanuar–juuni 2023

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Rootsi poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Ylva Johansson, kelle vastutusalaks on siseasjad.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Rootsis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Rootsil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Rootsil on Euroopa Regioonide Komitees12 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Rootsi suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Rootsi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Rootsi?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.

ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna.

Teave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Rootsis

Rahalised vahendid, mida Rootsi maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Rootsile kasulikud on.