Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Štokholm

Úradné jazyky EÚ: švédčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1995

Mena: švédska koruna. Švédsko sa zaviazalo prijať euro, keď splní potrebné podmienky.

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 25. marca 2001.

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Švédsko je konštitučná monarchia a parlamentná demokracia s predsedom vlády – premiérom, a hlavou štátu – panovníkom. Vláda má výkonnú moc. Legislatívna právomoc je zverená jednokomorovému parlamentu. Švédsko je unitárnym štátom, ktorý je rozdelený na 20 krajov a 290 obcí.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Švédska boli v roku 2020 verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (21,6 %), priemysel (17,1 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (16,6 %).

Do krajín EÚ smeruje 52 % švédskeho vývozu (do Nemecka 11 %, Dánska 8 % a Fínska 7 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ,11 % švédskeho vývozu smeruje do Nórska a 8 % do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o dovoz, 68 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 18 %, Holandska 10 % a Dánska 7 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ 9 % dovozu pochádza z Nórska a 6 % z Číny.

Švédsko v EÚ

Európsky parlament

Švédsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Švédsko.

Kancelária Európskeho parlamentu vo Švédsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia švédskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šiestich mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Švédska:

január až jún 2001 | júl až december 2009 | január až jún 2023

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Švédskou komisárkou v Európskej komisii je Ylva Johanssonová, ktorá je zodpovedná za vnútorné veci.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie vo Švédsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Švédsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Švédsko má v Európskom výbore regiónov12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Švédsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Švédska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Švédsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.

Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ vo Švédsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Švédska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Švédsko využíva finančné prostriedky EÚ.