Skip to main content

Evropská vlajka – pouze infografický text

Evropská vlajka reprezentuje Evropskou unii a v obecné rovině také evropskou identitu. Postupně se stala nejzřetelnějším symbolem evropské identity.

Symboly a grafické prvky

Zlaté hvězdy v kruhu

  • Symbol jednoty, solidarity a harmonie mezi evropskými národy

Číslo 12

  • Symbol dokonalosti a celistvosti
  • Nesouvisí s počtem členských států

Barvy

  • Zlaté hvězdy na modrém pozadí

Historie evropské vlajky

8. prosince 1955

První schválení vlajky Radou Evropy – mezinárodní organizací pro lidská práva, která funguje nezávisle na EU.

11. dubna 1983

Evropský parlament navrhuje, aby se tato vlajka používala pro Evropská společenství (EHS), tedy předchůdce EU.

28.–29. června 1985

Evropská rada design evropské vlajky převzala jako oficiální logo Evropských společenství.

29. května 1986

Evropská vlajka je poprvé vyvěšena před budovou Berlaymontu, která je sídlem Evropské komise.

Listopad 2015

U příležitosti 30. výročí vlajky EU byla vydána pamětní euromince.