Skip to main content

Euroopa lipp – ainult infograafika tekst

Euroopa lipp sümboliseerib Euroopa Liitu ning laiemalt ka Euroopa identiteeti. Aastate jooksul on sellest saanud Euroopa identiteedi kõige äratuntavam sümbol.

Sümbolid ja graafilised elemendid

Kuldsetest viisnurkadest moodustuv ring

  • sümboliseerib Euroopa rahvaste ühtsust ja solidaarsust ning nende vahel valitsevat harmooniat

Arv 12

  • täiuslikkuse ja terviklikkuse sümbol
  • ei ole seotud liikmesriikide arvuga

Värvid

  • kuldsed tähed taevasinisel taustal

Euroopa lipu ajalugu

8. detsember 1955

Lipp võeti esimest korda kasutusele Euroopa Nõukogus, mis on EList eraldiseisev rahvusvaheline inimõigusorganisatsioon.

11. aprill 1983

Euroopa Parlament tegi ettepaneku, et selle lipu võtaks kasutusele ELi eelkäijaks olnud Euroopa ühendused.

28.–29. juuni 1985

Euroopa Ülemkogu võttis Euroopa lipu kujutise kasutusele EMÜ ametliku logona.

29. mai 1986

Euroopa lipp heisati esimest korda Euroopa Komisjoni peakorteri Berlaymonti hoone ees.

November 2015

ELi lipu 30. aastapäeva tähistamiseks anti välja mälestusmünt.