Направо към основното съдържание

Европейски флаг — само текст за инфографика

Европейското знаме символизира както Европейския съюз, така и идентичността на Европа в по-широк смисъл. През годините то се превърна в най-разпознаваемия символ на европейската идентичност.

Символика и графични елементи

Кръг от златни звезди

  • Единство, солидарност и хармония между народите на Европа.

Номер 12

  • Символ на съвършенство и цялост
  • Не е свързано с броя на държавите членки

Цветове

  • Златни звезди на фона на синьо небе

История на европейското знаме

8 декември 1955 г.

За първи път знамето се приема от Съвета на Европа — международна организация за правата на човека, различна от ЕС.

11 април 1983 г.

Европейският парламент предлага на Европейските общности (ЕИО), предшественици на ЕС, да използват знамето.

28—29 юни 1985 г.

Европейският съвет приема дизайна на европейското знаме, с официален статут на лого, за знаме на ЕИО.

29 май 1986 г.

Европейското знаме се издига за първи път пред сградата „Берлемон“, седалището на Европейската комисия.

ноември 2015 г.

Емитирана е възпоменателна евромонета по случай 30-ата годишнина на знамето на ЕС.