Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Európska vlajka – len infografický text

Európska vlajka je symbolom Európskej únie a zároveň identity Európy v širšom zmysle. Rokmi sa stala najvýraznejším symbolom európskej identity.

Symbolika a grafické prvky

Zlaté hviezdy v kruhu

  • Jednota, solidarita a harmónia medzi občanmi Európy

Počet 12

  • Symbol dokonalosti, úplnosti
  • Nesúvisí s počtom členských krajín

Farby

  • Zlaté hviezdy na pozadí modrého neba

História európskej vlajky

8. decembra 1955

Vlajku po prvý raz prijala Rada Európy, medzinárodná ľudskoprávna organizácia, nezávislá od EÚ.

11. apríla 1983

Európsky parlament navrhol, aby vlajku používali Európske spoločenstvá (EHS), predchodca EÚ.

28. – 29. júna 1985

Európska rada prijala európsku vlajku ako oficiálne logo EHS.

29. mája 1986

Európska vlajka po prvýkrát zaviala pred budovou Berlaymont, sídlom Európskej komisie.

November 2015

Bola vydaná pamätná eurominca na oslavu 30. výročia vlajky EÚ.