Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

ACER

ACER aitab tagada Euroopa ühtse gaasi- ja elektrituru nõuetekohast toimimist. Ta aitab liikmesriikide reguleerivatel asutustel täita oma ülesandeid Euroopa tasandil ning koordineerib vajadusel nende tööd.

ACER teeb konkreetselt järgmist:

  • täiendab ja koordineerib liikmesriikide reguleerivate asutuste tööd
  • aitab koostada Euroopa võrgustiku eeskirju
  • vajadusel teeb iseseisvaid siduvaid otsuseid, määrates tingimused juurdepääsuks piiriülesele infrastruktuurile ning sellise infrastruktuuri turvaliseks toimimiseks
  • annab nõu Euroopa institutsioonidele elektrienergiat ja maagaasi käsitlevates küsimustes
  • kontrollib elektri- ja maagaasi turge ELis ning esitab asjaomase aruande
  • kontrollib tihedas koostöös liikmesriikide reguleerivate asutustega energia hulgimüügiturge kuritarvituste kindlakstegemiseks (alates 2012. aastast vastavalt ELi määrusele 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta.

Vaata ka …

ELi „Who is who” kontaktkataloog

Kontaktandmed

Nimi
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Veebisait
https://www.acer.europa.eu
E-post
Telefoninumber
+386 8 205 34 00
Faksinumber
+386 8 205 34 13
Postiaadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Sloveenia