Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Agencija za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku

Europska obrambena agencija (EDA)

European Defence Agency - Logo

Pregled

  • Uloga: EDA podupire suradničke europske projekte u području obrane i služi kao forum europskim ministarstvima obrane
  • Izvršni direktor: Jiří Šedivý
  • Članovi: 26 država članica EU-a (Danska nije član)
  • Godina osnivanja: 2004.
  • Broj zaposlenih: 140
  • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Internetske stranice: EDA

Europska obrambena agencija osnovana je 2004., a svojih 26 članica (sve zemlje EU-a osim Danske) podupire u razvoju vojnih resursa.

Promiče suradnju, pokreće nove inicijative i uvodi rješenja za povećanje obrambenih kapaciteta. Usto, pomaže zainteresiranim državama članicama u razvoju zajedničkih obrambenih kapaciteta.

Europska obrambena agencija glavni je posrednik u razvoju kapaciteta na kojima se temelji zajednička sigurnosna i obrambena politika EU-a.

Sjedište joj je u Bruxellesu, zapošljava oko 140 osoba, a na čelu joj je Josep Borrell, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednik Europske komisije.

Čime se bavi?

Europska obrambena agencija podupire svojih 26 članica (sve zemlje EU-a osim Danske) da suradnjom na europskoj razini poboljšaju svoje obrambene kapacitete.

Djeluje kao pokretač i posrednik za ministarstva obrane koja žele sudjelovati u zajedničkim projektima povezanima s obrambenim kapacitetima.

Agencija je „čvorište” za europsku suradnju u području obrane. Zahvaljujući svojoj stručnosti i umreženosti pokriva široki spektar tema u području obrane, uključujući:

  • usklađivanje zahtjeva za ostvarivanje operativnih kapaciteta
  • istraživanje i inovacije za razvoj projekata za tehnološku demonstraciju
  • obuku i vježbe u području održavanja za potporu operacijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike.

Agencija radi i na jačanju europske obrambene industrije te djeluje kao posrednik i poveznica između vojnih dionika država članica i politika EU-a koje se odražavaju na obranu.

U svibnju 2017. države članice dogovorile su se učvrstiti misiju Agencije pa je, među ostalim, postala nadležna za aktivnosti povezane s obranom koje se financiraju sredstvima EU-a.

Tko ima koristi od toga?

Agencija primjenjuje fleksibilan pristup pa države članice EU-a (EU-27 osim Danske) mogu odlučiti o svojem sudjelovanju na temelju vlastitih obrambenih potreba.

Agencija pomaže europskim ministarstvima obrane u izgradnji obrambenih kapaciteta i poboljšanju obuke.

Sklopila je sporazume i s nekim zemljama izvan EU-a(Norveška, Srbija, Švicarska i Ukrajina).

Kontakt

Ime
Europska obrambena agencija (EDA)
Internetska stranica
https://www.eda.europa.eu/
Broj telefona
+32 2 504 28 00
Broj telefaksa
+32 2 504 28 15
Poštanska adresa
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže