Skip to main content
The European Data Protection Board - Logo

Perustiedot

 • Tehtävä: Varmistaa, että yleistä tietosuoja-asetusta ja lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annettua direktiiviä sovelletaan johdonmukaisesti EU-maissa sekä Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa.
 • Puheenjohtaja: Andrea Jelinek
 • Perustettu: 2018
 • Henkilöstömäärä: 21
 • Toimipaikka: Bryssel
 • VerkkosivustoEuroopan tietosuojaneuvosto

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton elin, joka

 • varmistaa, että alan EU-lainsäädäntöä – erityisesti yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annettua direktiiviä – sovelletaan johdonmukaisesti kaikissa sen piiriin kuuluvissa maissa
 • edistää kansallisten tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä.

Tehtävät

 • tarjoaa yleisiä ohjeita (mm. suuntaviivoja, suosituksia ja hyviä käytänteitä) yleisen tietosuoja-asetuksen selventämiseksi
 • antaa yhdenmukaisuutta koskevia suuntaviivoja, joilla varmistetaan, että kaikki kansalliset sääntelyelimet tulkitsevat yleistä tietosuoja-asetusta samalla tavoin esimerkiksi kahteen tai useampaan maahan liittyvissä tapauksissa
 • neuvoo Euroopan komissiota tietosuojakysymyksissä ja uusiin henkilötietojen suojan kannalta tärkeisiin EU-säädösehdotuksiin liittyvissä asioissa
 • kannustaa kansallisia tietosuojaviranomaisia tekemään yhteistyötä ja jakamaan tietoja ja parhaita käytäntöjä keskenään.

Jos epäilet, että tietojasi ei ole suojattu, sinulla on kolme vaihtoehtoa:

Kansalliset tietosuojaviranomaiset voivat tarvittaessa suorittaa tutkimuksia ja määrätä rangaistuksia.

Organisaatio

 • Puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa nimitetään viiden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.
 • Tietosuojaneuvostossa ovat edustettuina sen jäsenmaiden kansalliset tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS).

Päivittäistä toimintaansa varten tietosuojaneuvosto saa analyyttistä, hallinnollista ja logistista tukea sihteeristöltä, josta vastaa Euroopan tietosuojavaltuutettu. Tietosuojaneuvoston sihteeristön henkilöstö työskentelee tietosuojaneuvoston puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti.

Euroopan tietosuojaneuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun välisen yhteistyön ehdot

Toiminta

Tietosuojaneuvosto kokoontuu säännöllisesti Brysseliin keskustelemaan ja tekemään päätöksiä tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä.

Päätökset tehdään kansallisten viranomaisten johtajien täysistunnoissa ja valmistellaan asiantuntijoiden muodostamissa alaryhmissä ja tietosuojaneuvoston sihteeristössä.

Euroopan tietosuojaneuvoston työ suojaa kansalaisia

Euroopan tietosuojaneuvosto varmistaa, että EU:n henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa EU-maissa niin, että kaikilla on samat oikeudet asuinpaikasta riippumatta.

Tietosuojaneuvosto

 • antaa kansallisille viranomaisille ja sidosryhmille ohjeistusta, jolla varmistetaan, että yleistä tietosuoja-asetusta tulkitaan johdonmukaisesti
 • antaa kansallisille sääntelyviranomaisille yhdenmukaisuutta koskevia suuntaviivoja, joilla varmistetaan, että ne panevat lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet samalla tavalla täytäntöön kaikissa maissa
 • on myös tietosuojakysymysten asiantuntija ja neuvoo Euroopan komissiota. Tällä varmistetaan, että kaikessa henkilötietojen suojaan merkittävästi vaikuttavassa uudessa EU-lainsäädännössä kunnioitetaan kansalaisten perusoikeutta henkilötietojen suojaan.

Lisätiedot

Euroopan tietosuojaneuvoston uutiset

Euroopan tietosuojaneuvoston kertomukset, lausunnot ja suositukset

Euroopan tietosuojaneuvoston työohjelma

Työpaikat Euroopan tietosuojaneuvostossa

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan tietosuojaneuvosto
Verkkosivusto
https://edpb.europa.eu/edpb_fi
Sähköposti
Postiosoite
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgia
Sosiaalinen media