Skip to main content
ES struktūra

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

European Data Protection Supervisor - Logo

Pārskats

 • Uzdevums: gādā, lai, apstrādājot datus par iedzīvotājiem, ES iestādes un struktūras ievērotu viņu tiesības uz privātumu.
 • Uzraudzītājs: Vojcehs Viviorovskis
 • Izveides gads: 2004
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
 • TīmekļvietneEiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

ES iestādes un struktūras, veicot savus darba pienākumus, dažkārt apstrādā informāciju par iedzīvotājiem elektroniskā, papīra vai vizuālā formātā. Šāda apstrāde var izpausties kā datu vākšana, ierakstīšana, glabāšana, izgūšana, sūtīšana, bloķēšana un izdzēšana. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) pienākums ir gādāt, lai tiktu ievēroti stingri konfidencialitātes noteikumi, kas attiecas uz šādām darbībām.

Ko dara Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs?

 • Lai nodrošinātu atbilstību konfidencialitātes noteikumiem, uzrauga to, kā ES iestādes un struktūras apstrādā persondatus.
 • Dod padomus ES iestādēm un struktūrām par visiem datu apstrādes aspektiem un ar to saistīto politiku un tiesisko regulējumu.
 • Izskata sūdzības un veic izmeklēšanu.
 • Sadarbojas ar ES dalībvalstu iestādēm, lai nodrošinātu konsekvenci datu aizsardzības jomā.
 • Seko līdzi tam, kā attīstās jaunas tehnoloģijas, kas var ietekmēt datu aizsardzību.

Kā EDAU strādā?

Uzraudzītāju ieceļ uz 5 gadiem, un šo termiņu var pagarināt. Ikdienas uzdevumu veikšanai EDAU ir divas galvenās struktūrvienības. Tās ir šādas:

 • Uzraudzība un piemērošana - novērtē, kā ES iestādes un struktūras ievēro datu aizsardzības noteikumus,
 • Politika un konsultēšana - konsultē ES likumdevējus par datu aizsardzības jautājumiem dažādās politikas jomās un saistībā ar jauniem likumdošanas priekšlikumiem.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un jūs

ES iestādes un struktūras nedrīkst apstrādāt šādus datus par jums:

 • rase un etniskā izcelsme,
 • politiskie uzskati,
 • reliģiskie vai filozofiskie uzskati,
 • dalība arodbiedrībās.

Tās arī nedrīkst apstrādāt datus par jūsu veselību un dzimumorientāciju; vienīgais izņēmums ir tad, ja tas vajadzīgs saistībā ar veselības aprūpi. Pat tādā gadījumā tas ir jādara mediķim vai citai personai, kas zvērējusi neizpaust profesionālos noslēpumus.

Ja jums šķiet, ka kāda ES iestāde vai struktūra neievēro jūsu tiesības uz privātumu, jums vispirms ir par to jāinformē tie ES iestāžu darbinieki, kuri ir atbildīgi par datu apstrādi iestādē vai struktūrā, kur, jūsuprāt, šāds pārkāpums noticis. Ja neesat apmierināts ar iznākumu, sazinieties ar tās ES iestādes vai struktūras datu aizsardzības inspektoru, kura, pēc jūsu domām, ir izdarījusi pārkāpumu.

Ja nepalīdz arī tas, sūdzieties Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, aizpildot un iesniedzot sūdzības veidlapu. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs lietu izmeklēs un jūs informēs, vai piekrīt jūsu sūdzībai un kā stāvoklis tiks labots, ja viņš jūsu sūdzību atzinis par pamatotu.

Ja nepiekrītat EDAU lēmumam, varat iesniegt prasību ES Tiesai.

Plašāka informācija

ES iestāžu kontaktinformācijas katalogs

Atzinumi

Publikācijas

Uzziņu bibliotēka

Vakances

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)
Tīmekļvietne
https://edps.europa.eu/_en
Tālruņa numurs
+32 2 283 19 00
Faksa numurs
+32 2 283 19 50
Pasta adrese
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi