Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Logo of European Environment Agency

Informacje ogólne

 • Rola: EEA dostarcza politykom i społeczeństwu informacje na temat środowiska.
 • Dyrektor: Hans Bruyninckx
 • Partnerzy: państwa UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja i Szwajcaria
 • Rok założenia: 1990
 • Liczba pracowników: 200
 • Siedziba: Kopenhaga
 • Strona internetowa:Europejska Agencja Środowiska

EEA jest unijną agencją, której zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i niezależnych informacji dotyczących środowiska. Jest ona głównym źródłem informacji dla podmiotów zaangażowanych w tworzenie, przyjmowanie, wdrażanie i ocenianie polityki w dziedzinie środowiska, a także dla całego społeczeństwa.

Zadania

EEA ma za zadanie:

 • pomagać UE i jej państwom członkowskim w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących poprawy stanu środowiska, włączaniu kwestii środowiskowych do strategii polityki gospodarczej oraz zapewnianiu zrównoważonego rozwoju
 • rozwijać i koordynować Eionet, sieć krajowych organów ds. środowiska utworzonych po to, by wspomagać działalność agencji.

Komu przynosi korzyści działalność agencji?

Agencja działa na rzecz wielu podmiotów. Są to:

 • Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE i inne instytucje UE
 • rządy krajów uczestniczących w sieci
 • organizacje pozarządowe
 • środowiska naukowe i akademickie
 • organizacje przedsiębiorców
 • firmy konsultingowe i ośrodki analityczne.

Jednym z głównych adresatów informacji gromadzonych przez agencję jest ogół społeczeństwa – EEA ma na celu pomagać Europejczykom w zdobywaniu wiedzy na temat kwestii dotyczących środowiska i zmian klimatu.

Zobacz również

Zamów powiadomienia o aktualizacjach i biuletyn

Subskrypcja RSS

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejska Agencja Środowiska
Strona internetowa
http://www.eea.europa.eu/pl
Tel.
+45 33 36 71 00
Faks
+45 33 36 71 99
Adres pocztowy
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Dania
Media społecznościowe