Skip to main content
ES struktūra

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)

European Economic and Social Committee - Logo

Pārskats

 • Uzdevums: padomdevēja struktūra, kas pārstāv darba devēju un darba ņēmēju organizācijas un citas interešu grupas
 • Priekšsēdētāja: Krista Švenga
 • Locekļi: 329 no visām ES valstīm
 • Dibināšanas gads: 1957
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
 • Tīmekļvietne: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir ES padomdevēja struktūra, kurā darbojas darba devēju un darba ņēmēju organizāciju un citu interešu grupu pārstāvji. Tā sniedz atzinumus par ES jautājumiem Eiropas Komisijai, ES Padomei un Eiropas Parlamentam, veidojot sava veida saikni starp ES lēmējiestādēm un ES pilsoņiem.

Ko dara EESK?

Tā dod interešu grupām iespēju izteikties par ES tiesību aktu projektiem. Komitejai ir trīs galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt, lai ES politikas un tiesību aktu izstrādē tiktu ņemti vērā ekonomiski sociālie apstākļi, rodot konsensu kopējā labuma vārdā,
 • veidot līdzdalībā balstītu ES, dodot darba ņēmēju un darba devēju organizācijām, kā arī citām interešu grupām iespēju izteikt viedokli un nodrošinot dialogu ar tām,
 • nostiprināt Eiropas integrācijas vērtības un sekmēt līdzdalības demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību.

Sastāvs

EESK locekļi pārstāv dažādas pilsoniskās sabiedrības organizācijas no visas Eiropas, tai skaitā uzņēmumus, arodbiedrības un citas interešu grupas. Viņus izvirza valstu valdības un ES Padome ieceļ amatā uz 5 gadu termiņu, ko var pagarināt. Katras valsts locekļu skaits ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita šajā valstī.

EESK ievēl savu priekšsēdētāju un 2 priekšsēdētāja vietniekus uz divarpus gadu termiņu. Locekļi pieder vienai no trim grupām;

 • darba devēji,
 • darba ņēmēji,
 • citas interešu grupas (piemēram, zemnieki, patērētāji).

Kā strādā EESK?

Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija konsultējas ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par dažādiem jautājumiem. Komiteja arī pieņem atzinumus pati pēc savas iniciatīvas.

Komitejas locekļi strādā Eiropas Savienībai un ir neatkarīgi no savas valsts valdības. Viņi tiekas sanāksmēs 9 reizes gadā. Atzinumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

Sanāksmes sagatavo EESK specializētās nodaļas un Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija. EESK speciālistu domnīcas (t.s. novērošanas centri vai “observatorijas”) seko līdzi, kāds progress panākts ES stratēģiju īstenošanā.

EESK uztur sakarus ar reģionālā un valsts mēroga ekonomikas un sociālo lietu padomēm visā ES – lielākoties informācijas apmaiņai un konkrētu jautājumu apspriešanai.

EESK un jūs

EESK rīko jaunatnei, kultūrai un citai tematikai veltītus pasākumus, kas palīdz Eiropas Savienību tuvināt tās iedzīvotājiem.

Plašāka informācija

ES iestāžu kontaktinformācijas katalogs

Atzinumi un dokumenti

Publikācijas

EESK informācijas centrs

Iespējas apmeklēt EESK

Vakances

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)
Tīmekļvietne
https://www.eesc.europa.eu/lv
Tālruņa numurs
+32 2 546 90 11
Faksa numurs
+32 2 546 90 11
Pasta adrese
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi