Skip to main content
Gníomhaireacht dhíláraithe

An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)

Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Forbhreathnú

 • Ról: feabhas a chur ar chosaint infheisteoirí agus margaí airgeadais atá cobhsaí ordúil a chur chun cinn
 • Cathaoirleach: Verena Ross
 • Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Natasha Cazenave
 • Comhaltaí: Na húdaráis náisiúnta atá freagrach as margaí urrús i ngach ceann de na Ballstáit.
 • Comhaltaí gan ceart vótála: An tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC), an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS), an Coimisiún Eorpach (CE), an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua
 • Bliain a bhunaithe: 2011
 • An líon foirne: 308
 • Láthair: Páras (an Fhrainc)
 • Suíomh Gréasáin: ESMA

Údarás neamhspleách is ea an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) arb é is cuspóir leis feabhas a chur ar chosaint infheisteoirí agus margaí airgeadais atá cobhsaí ordúil a chur chun cinn.

Cad é a dhéanann ESMA?

Tá 3 chuspóir aige:

 • Cosaint Infheisteoirí - chun a chinntiú go ndéantar freastal níos fearr ar riachtanais tomhaltóirí airgeadais agus a gcuid ceart mar infheisteoirí a threisiú agus, san am céanna, a gcuid freagrachtaí a aithint.
 • Margaí ordúla - chun iontaofacht, trédhearcacht, éifeachtúlacht agus dea-fheidhmiú na margaí airgeadais a chur chun cinn mar aon le bonneagar margaidh urrúnta.
 • Cobhsaíocht airgeadais - chun an córas airgeadais a neartú ionas gur féidir leis géarchéimeanna airgeadais a sheasamh agus gan ligean d'éagothromaíochtaí airgeadais dul as smacht, agus fás eacnamaíoch a spreagadh.

Lena chois sin, tá ESMA freagrach as na bearta a ghlacann maoirseoirí urrús a chomhordú nó as bearta éigeandála a ghlacadh uair ar bith a bhíonn géarchéim ann.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Na réimsí agus na páirtithe leasmhara seo a leanas:

 • an geilleagar
 • an pobal i gcoitinne
 • rialtóirí margaí urrús
 • earnáil na seirbhísí airgeadais
 • infheisteoirí agus tomhaltóirí miondíola agus tionscail
 • soláthraithe seirbhísí airgeadais
 • úsáideoirí margaí airgeadais

Tuilleadh eolais

Preaseisiúintí

Tuarascálacha

Folúntais

Teagmháil

Ainm
An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA)
Suíomh gréasáin
https://www.esma.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+33 1 58 36 43 21
Uimhir facs
+33 1 58 36 43 30
Seoladh poist
201-203 Rue de Bercy, 75012 Páras, An Fhrainc
Na meáin shóisialta