Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Přehled

 • Funkce: poskytovat vnitrostátním orgánům zemí EU operativní a technickou pomoc při provádění společného evropského azylového systému.
 • Výkonná ředitelka: Nina Gregoriová
 • Rok zřízení: 2022
 • Počet zaměstnanců: více než 500
 • Sídlo:  Valletta (Malta)
 • Internetové stránky: EUAA


Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) je decentralizovaná agentura EU, která vnitrostátním orgánům zemí EU poskytuje operativní a technickou podporu a pomáhá jim se školením odborníků, aby mohly provádět právní předpisy EU v oblasti azylu a sbližovat azylová řízení a podmínky přijímání.

Náplň činnosti

Agentura EUAA nabízí zemím EU širokou škálu operativní a technické pomoci. Za účelem většího sblížení azylových a přijímacích postupů v celé EU může agentura v souladu s vysokými standardy společného evropského azylového systému (CEAS):

 • urychleně poskytnout operativní pomoc zemím EU, které čelí migračnímu tlaku 
 • využít stálou rezervní skupinu pro otázky azylu složenou z 500 odborníků z jednotlivých států, kteří jsou agentuře k dispozici a mohou být okamžitě vysláni kamkoli v EU
 • vytvořit komplexní osnovy odborné přípravy v oblasti azylu pro úředníky jednotlivých států, aby splnila svůj cíl stát se akreditačním orgánem EU pro otázky mezinárodní ochrany
 • chránitzákladní práva žadatelů o azyl tím, že:
  • jmenuje „úředníka pro základní práva“
  • zavede mechanismus pro podávání a vyřizování stížností
  • posílí úlohu organizací občanské společnosti a nevládních organizací
 • zlepšit koordinaci se zeměmi původu a tranzitu tím, že
  • jmenuje styčné důstojníky v zemích mimo EU
  • spolupracuje s orgány v zemích mimo EU při budování azylových a přijímacích kapacit v souladu s mezinárodním právem.


Od 31. prosince 2023 začne agentura monitorovat, jak země EU provádějí unijní právní předpisy týkající se azylových a přijímacích postupů. Doporučení k nápravě nedostatků se začnou zpracovávat ke dni nahrazení nebo novelizace dublinského nařízení.


Kdo má z činnosti agentury prospěch?

Především úředníci a odborníci z praxe, kteří pracují s vnitrostátními orgány v zemích EU a kteří jsou odpovědní za:

 • posuzování a vyřizování žádostí o azyl a mezinárodní ochranu
 • zajištění odpovídajících podmínek přijetí.

Kromě toho agentura připravuje a poskytuje nestranné informace o stavu azylu a migrace v EU jak odborné, tak široké veřejnosti.
 

Další informace

Nejnovější informace

Tiskové zprávy

Pracovní místa

Nařízení o zřízení agentury EUAA

Kontakt

Jméno/Název
Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA)
Internetové stránky
https://www.euaa.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+356 22487500
Poštovní adresa
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Sociální média