Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Přehled

 • Úloha: Poskytovat odborné poradenství v problematice základních práv.
 • Ředitel: Michael O’Flaherty
 • Datum zřízení: 2007
 • Počet zaměstnanců: 105 
 • Sídlo: Vídeň (Rakousko)
 • Internetové stránky:FRA

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) poskytuje nezávislé odborné poradenství, kterého mohou využít vnitrostátní i unijní orgány s rozhodovací pravomocí. Přispívá tak k tomu, že diskuse, politiky a právní předpisy v oblasti základních práv vycházejí z fundovaných podkladů a reálné situace.

Náplň činnosti

Poskytuje poradenství orgánům EU a členským státům v problematice základních práv, zejména v těchto oblastech:

 • diskriminace
 • přístup ke spravedlnosti
 • rasismus a xenofobie
 • ochrana údajů
 • práva obětí
 • práva dětí

Agentura si klade za cíl pomoci účinněji prosazovat a chránit základní práva v celé EU. Za tímto účelem spolupracuje a konzultuje problematiku se svými partnery v těchto oblastech:

 • shromažďování a analýza údajů a informací na základě sociálně-právního výzkumu
 • poskytování pomoci a odborného poradenství
 • komunikace a zvyšování povědomí o základních právech.

Pro koho znamená přínos

Agentura FRA trvale spolupracuje s orgány EU a členskými státy, poskytuje jim nezávislé odborné poradenství a analýzy v oblasti základních práv. Vytvořila sítě a navázala kontakty s partnery na všech úrovních tak, aby její poradenství a výzkum mohly využívat rozhodovací orgány členských států a EU.

Agentura udržuje úzké pracovní vztahy především s:

Viz také

Publikace a zdroje 

Výzkumné projekty 

Roční pracovní program 

Víceletý rámec na období 2018–2022 

Strategický plán agentury FRA na období 2018–2022 

Základní práva – úkoly a výsledky 

Aktuality, akce 

Kontakt

Jméno/Název
Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Internetové stránky
http://fra.europa.eu/cs/
E-mail
Telefonní číslo
+43 1 580 30 0
Číslo faxu
+43 1 580 30 699
Poštovní adresa
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Rakousko
Sociální média