Skip to main content
Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik IIL 2 (iniciatíva pre inovačné lieky)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Prehľad

 • Úloha: Urýchliť vývoj liekov prostredníctvom uľahčenia otvorenej spolupráce v oblasti výskumu
 • Riaditeľ: Pierre Meulien
 • Partneri: Európska únia (zastúpená Európskou komisiou) a Európska federácia farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA)
 • Rok zriadenia: 2008
 • Počet zamestnancov: 37
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídlo: Spoločný podnik IIL 2

Vývoj nových liekov je zložitý, nákladný, neefektívny a časovo náročný. Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik IIL 2“) podporuje spoločný výskum s cieľom zlepšiť celý proces vývoja, zvýšiť jeho efektívnosť a rýchlejšie tak sprostredkovať pacientom lepšie a bezpečnejšie lieky.

Úlohy

Podporuje otvorenú spoluprácu vo výskume zameranú na riešenie spoločných výziev, a tým zlepšuje a urýchľuje vývoj liekov.

Financuje projekty spoločného výskumu, ktoré spájajú všetky strany zapojené do výskumu v oblasti zdravia vrátane:

 • univerzít,
 • farmaceutického priemyslu a iných odvetví,
 • malých a stredných podnikov,
 • organizácií zastupujúcich pacientov,
 • regulačných orgánov v oblasti liekov.

Tento prístup prináša výsledky v oblastiach, kde pre choroby chýba bezpečná a účinná liečba (napr. demencia) a/alebo kde sú dôsledky na verejné zdravie najväčšie (napr. diabetes, antimikrobiálna rezistencia) Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky takisto riadi projekty venované prierezovým otázkam, ako sú bezpečnosť a veľké dáta.

Kto má z činnosti osoh

 • Pacienti môžu ovplyvniť výskum rôznych chorôb. Z dlhodobého hľadiska budú mať pacienti a celá spoločnosť prínos z rýchlejšieho prístupu k lepším a bezpečnejším liekom.
 • Akademickí výskumníci a malé a stredné podniky získajú prístup k financovaniu výskumu.
 • Farmaceutické spoločnosti získajú znalosti a nástroje na zlepšenie činností v oblasti výskumu a vývoja.
 • Všetci účastníci projektu budú mať prínos z odborných znalostí ostatných partnerov a príležitosť pretaviť vedecké objavy do praktických nástrojov a tým posunúť vývoj liekov vpred.

Klikni tiež na...

Výzvy na predkladanie návrhov

Prehľady o projektoch

Tlačové správy

Mesačný spravodajca

Kontakt

Spoločný podnik IIL 2 (iniciatíva pre inovačné lieky)

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+32 2 221 81 81
Poštová adresa
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, Belgicko
Sociálne médiá