Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby

Smart Networks and Services Joint Undertaking logo

Prehľad

Náplň činnosti

Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré má dvojité poslanie:

  • posilnenie technologickej suverenity Európy v oblasti 6G,  
  • podpora zavádzania 5G v Európe. 

Spoločný podnik SNS financuje projekty v oblasti výskumu a inovácií s cieľom posilniť priemyselné postavenie Európy v globálnom hodnotovom reťazci inteligentných sietí a služieb. Združuje zdroje EÚ a priemyselné zdroje s cieľom urýchliť vývoj bezpečných, energeticky účinných technológií inteligentných sietí a služieb.

Tvorí strategický plán výskumu a inovácií a program zavádzania, aby sa vízia EÚ v oblasti 6G stala technologickou a podnikateľskou realitou. Spoločný podnik SNS sa zameriava na rozsiahlu digitalizáciu spoločenských a obchodných procesov prostredníctvom inteligentnej a udržateľnej pripojiteľnosti v ľudskom, fyzickom i digitálnom svete. 

Cieľom spoločného podniku SNS je zaujímať vedúcu úlohu pri koncipovaní, vývoji a normalizácii technológií pripojiteľnosti novej generácie a podporiť včasné prijatie technológií 6G na trh, a to do konca tohto desaťročia. Na tento účel spolupracuje s významným množstvom európskych zainteresovaných strán a uľahčuje medzinárodnú spoluprácu na rôznych iniciatívach týkajúcich sa technológií 6G. 

Spoločný podnik SNS takisto koordinuje svoju činnosť s krajinami EÚ, pokiaľ ide o programy výskumu a inovácií v oblasti technológií 6G, a zabezpečuje strategickú koordináciu s cieľom podporiť pokročilé zavádzanie technológií 5G v Európe.

Kto má z činnosti spoločného podniku prínos?

Z činnosti spoločného podniku SNS má prínos každá podnikateľská alebo výskumná organizácia v EÚ a iných krajinách pridružených k programu Horizont Európa. 

Konkrétnejšie: 

– široká škála priemyselných subjektov a malých a stredných podnikov vrátane telekomunikačného priemyslu, ako aj subjektov pôsobiacich v oblasti internetu vecí, cloudu, komponentov a zariadení a vertikálnych odvetví, ako je doprava, logistika, energetika, výroba, priemysel 4.0, médiá, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a inteligentné poľnohospodárstvo,

– každá výskumná organizácia alebo univerzita, ktorá pomáha rozvíjať európsku technologickú a vedeckú excelentnosť pri formovaní a ovládaní systémov 6G.

Z budúcich nových aplikácií, ako je rozšírené snímanie reality, teleprezentácia a kolaboratívna robotika, bude mať prospech spoločnosť ako celok. Technológie 6G by mali prispieť k rozvoju ďalšej generácie bezpečných, zabezpečených, dôveryhodných, inkluzívnych a udržateľných inteligentných sietí a služieb v Európe.  

Ďalšie informácie

Poslanie a ciele spoločného podniku SNS 

Aktuality 

Pracovný program spoločného podniku SNS v oblasti výskumu a inovácií

Výzva na predkladanie návrhov

Portfólio projektov 

Pracovné miesta

Kontakt

Meno/Názov
Spoločný podnik pre inteligentné siete a služby
Webové sídlo
https://smart-networks.europa.eu/
E-mailová adresa
Poštová adresa
Rue de la Loi/Kunst-Wet 51, 1000 Brusel, Belgicko
Sociálne médiá