Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Profily inštitúcií a orgánov

Usporiadať podľa

Profily inštitúcií a orgánov (48)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 20
Decentralizovaná agentúra

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky sa usiluje dosiahnuť konkurencieschopnejší, účinnejší a bezpečnejší trh s energiou.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+386 8 205 34 00
Adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Decentralizovaná agentúra

Agentúra pomáha zachovať jednotné uplatňovanie nariadení v oblasti elektronických komunikácií v celej EÚ.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Decentralizovaná agentúra

Stredisko Cedefop pomáha inštitúciám a organizáciám EÚ rozvíjať a plniť potreby v oblasti odbornej prípravy.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+30 2310 490 111
Adresa
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Decentralizovaná agentúra

Agentúra CEPOL rozvíja a organizuje programy odbornej prípravy pre policajné útvary a ďalších príslušníkov orgánov presadzovania práva v EÚ.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Adresa
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
Výkonná agentúra

Výkonná agentúra pre inovácie a siete riadi programy EÚ v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralizovaná agentúra

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín udeľuje práva duševného vlastníctva novým odrodám rastlín v EÚ.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+33 2 41 25 64 00
Adresa
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Decentralizovaná agentúra

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva presadzuje spoločné bezpečnostné a environmentálne normy pre civilné letectvo v EÚ.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+49 221 8999 000
Adresa
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Decentralizovaná agentúra

Európsky orgán pre bankovníctvo pracuje na vykonávaní štandardných pravidiel pre bankovú reguláciu a dohľad vo všetkých krajinách EÚ.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+33 (0)1 86 52 70 00
Adresa
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Decentralizovaná agentúra

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb pomáha pripraviť vlády EÚ na zastavenie šírenia infekčných chorôb.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+46 8 586 010 00
Adresa
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Decentralizovaná agentúra

Európska chemická agentúra vykonáva právne predpisy EÚ v oblasti chemikálií.

Webové sídlo
Telefónne číslo
+358 9 6861 80
Adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Decentralizovaná agentúra

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Webové sídlo
Telefónne číslo
+45 33 36 71 00
Adresa
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Decentralizovaná agentúra

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva presadzuje spoločné normy pre kontrolu, inšpekciu a dozor v rámci spoločnej rybárskej politiky EÚ.

Webové sídlo
Telefónne číslo
+34 986 12 06 10
Adresa
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Decentralizovaná agentúra

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín poskytuje nezávislé vedecké údaje a poradenstvo o možných rizikách v potravinovom reťazci.

Webové sídlo
Telefónne číslo
+39 0521 036 111
Adresa
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
Decentralizovaná agentúra

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť podporuje úsilia dosiahnuť rodovú rovnosť v EÚ.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+370 5 215 7400
Adresa
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Decentralizovaná agentúra

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov radí inštitúciám EÚ, ako zachovať účinný a stabilný finančný systém.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adresa
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Výkonná agentúra

Táto výkonná agentúra Komisie riadi programy EÚ, ktoré pomáhajú malým podnikom udržať si konkurencieschopnosť, ako aj programy týkajúce sa výskumu, životného prostredia, energetiky a odvetvia rybolovu.

Telefónne číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralizovaná agentúra

Európsky orgán práce zabezpečuje, aby sa v EÚ riadne uplatňovali pravidlá týkajúce sa cezhraničnej mobility pracovnej sily a sociálneho zabezpečenia.

Decentralizovaná agentúra

Európska agentúra pre lieky chráni a podporuje zdravie ľudí a zvierat prostredníctvom hodnotenia a monitorovania liekov v EÚ.

Webové sídlo
Telefónne číslo
+31 88 781 6000
Adresa
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Decentralizovaná agentúra

Centrum EMCDDA poskytuje EÚ nezávislé informácie o drogách a drogovej závislosti, aby zákonodarcovia mohli vypracovať účinné protidrogové politiky.

Webové sídlo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+351 21 121 02 00
Adresa
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal