Skip to main content

Tšekki

Czechian flag

Yleiskatsaus Tšekin poliittiseen järjestelmään, talouden kokoon ja rakenteeseen, valuuttaan ja kieliin, edustukseen EU:n toimielimissä, sen EU:n talousarvioon maksamaan rahoitusosuuteen ja sen EU:n hankkeista ja rahoituksesta saamaan hyötyyn

Perustiedot

Pääkaupunki: Praha

Viralliset EU-kielet: tšekki

EU:n jäsenmaa: 1.5.2004 alkaen

Rahayksikkö: Tšekin koruna (CZK). Tšekki valmistautuu ottamaan euron käyttöön.

SchengenSchengen-alueen jäsen 21.12.2007 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen koko – väestö – bruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Tšekki on parlamentaarinen tasavalta, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti. Maa syntyi vuonna 1993, kun Tšekkoslovakia jakaantui Tšekkiin ja Slovakiaan. Tšekissä on 14 lääniä, joista yksi on sen pääkaupunki Praha.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Tšekin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 teollisuus (28,1 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (17,5 %) sekä julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (16,8 %).

Tšekin viennistä 80 % on EU:n sisäistä (Saksa 33 %, Slovakia 8 % ja Puola 6 %); 2 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin.

Tuonnista puolestaan 73 % tulee muista EU-maista (Saksa 28 %, Puola 9 % ja Alankomaat 7 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (11 %) sekä Yhdysvallat ja Venäjä (2 %).

Tšekki EU:ssa

Euroopan parlamentti

Tšekillä on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Tšekin-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Tšekin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Tšekin puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2009 | heinäkuu–joulukuu 2022

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Tšekistä Euroopan komission jäseneksi on valittu Vĕra Jourová, joka on arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Tšekin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Tšekillä on 12 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Tšekillä on 12 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Tšekki pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Tšekki maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Tšekissä

Tšekin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Tšekissä)