Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Koppenhága

Hivatalos uniós nyelv(ek): dán

Az Európai Unió tagja: 1973. január 1. óta

Pénznem: dán korona (DKK) Dánia az uniós szerződésekben foglalt kívülmaradási záradék értelmében nem köteles bevezetni az eurót.

Schengen: az ország 2001. március 25. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Dánia alkotmányos királyság, egyben képviseleti (parlamenti) demokrácia. A kormány élén a miniszterelnök áll, az államfő az uralkodó. A végrehajtó hatalmat hivatalosan gyakorló uralkodónak valójában kizárólag protokolláris és reprezentatív feladatai vannak. A Dán Királysághoz tartozik a Feröer szigetek és Grönland. E két ország, mely az Atlanti-óceán északi térségében fekszik, széles körű autonómiával rendelkezik, és nem tagja az Európai Uniónak.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a dán gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (21,5%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (19,3%), továbbá az ipar (18,2%).

Az EU-n belüli kereskedelem a dán export 52%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 14%-a Németországba, 9%-a Svédországba irányul), ami pedig az Unión kívüli kivitelt illeti, a dán exporttermékek 11%-a az Egyesült Államokban, 6%-a pedig Norvégiában talál vevőre.

A Dániába behozott termékek 69%-a EU-tagországból érkezik (22%-uk Németországból, 13%-uk Svédországból, 9%-uk Hollandiából). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 8%-a Kínából, 4%-a pedig Norvégiából érkezik.

Dánia az EU-ban

Európai Parlament

Dánia 14 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a dán választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Dániai Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a dán kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A dán soros elnökség időszakai:

1973. július–december | 1978. január–június | 1982. július–december | 1987. július–december | 1993. január–június | 2002. július–december | 2012. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság dán tagja Margrethe Vestager, aki a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Dániai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Dániának 9 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Dániának 9 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Dánia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Dánia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. A nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményű tagállamok pedig kevesebbel járulnak hozzá az uniós büdzséhez.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Dániában

A Dánia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Dánia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.