Skip to main content

Översikt

Huvudstad: Köpenhamn

Officiellt EU-språk: Danska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1973

Valuta: Dansk krona (DKK) – Danmark har förhandlat fram ett undantag och behöver inte införa euron

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 25 mars 2001

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Danmark är en konstitutionell monarki och har ett parlamentariskt representativt system med en regeringschef – statsministern – och en statschef – drottningen, som formellt har den verkställande makten men som i praktiken har en rent representativ och ceremoniell roll. Landet omfattar också två självstyrande delar i norra Atlanten som inte är EU-medlemmar: Färöarna och Grönland.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (21,5 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (19,3 %) och industri (18,2 %).

Handeln inom EU står för 52 % av Danmarks export (Tyskland 14 % och Sverige 9 %), medan 11 % går till USA och 6 % till Norge.

Av importen kommer 69 % från EU-länderna (Tyskland 22 %, Sverige 13 % och Nederländerna 9 %), medan 8 % kommer från Kina och 4 % från Norge.

Danmark i EU

Europaparlamentet

Danmark har 14 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Danmark

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Danmarks regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Danmarks ordförandeskap:

Juli–december 1973 | Januari–juni 1978 | Juli–december 1982 | Juli–december 1987 | Januari–juni 1993 | Juli–december 2002 | Januari–juni 2012

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Danmarks ledamot i Europeiska kommissionen är Margrethe Vestager, som är verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Danmark

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Danmark har 9 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Danmark har 9 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Danmark för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Danmarks ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Danmark med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Danmark

Danmarks bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Danmark