Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Paris

EU-sprog: fransk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1958

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 26. marts 1995

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Frankrig er en semipræsidentiel republik med en regeringschef (premierministeren), der er udpeget af statsoverhovedet (præsidenten), som vælges direkte. Frankrig er inddelt i 18 administrative regioner: 13 i det Europæiske Frankrig, og 5 i de oversøiske regioner. Alle 5 oversøiske regioner samt Saint-Martin (som er et fransk oversøisk territorium i Vestindien) betragtes som en del af EU (med status som region i den yderste periferi). Den franske by Strasbourg er et af de tre officielle hjemsteder for EU-institutionerne. De to øvrige er Bruxelles og Luxembourg by.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den franske økonomi i 2020 var offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (23,4 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (16,4 %) samt liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester (14,2 %).

54 % af Frankrigs eksport går til andre EU-lande (15 % til Tyskland, 8 % til Italien og 7 % til Belgien og Spanien), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (8 %) og UK (6 %).

For importens vedkommende stammer 66 % fra andre EU-lande (17 % fra Tyskland, 10 % fra Belgien og 9 % fra Holland), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (7 %) og USA (5 %). 

Frankrig i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 79 franske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Frankrig

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den franske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for franske formandskaber:

Januar-juni 1959 | Januar-juni 1962 | Januar-juni 1965 | Januar-juni 1968 | Januar-juni 1971 | Juli-december 1974 | Januar-juni 1979 | Januar-juni 1984 | Juli-december 1989 | Januar-juni 1995 | Juli-december 2000 | Januar-juni 2008 | Januar-juni 2022

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Frankrig har udpeget Thierry Breton som medlem af Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for det indre marked.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Frankrig

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Frankrig har 24 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Frankrig har 24 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Frankrig kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Frankrigs "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Frankrig?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Frankrig 

De penge, som Frankrig betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Frankrig.