Skip to main content

Oversigt

Hovedstad: Berlin

Officielle EU-sprog: Tysk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1958

Valuta: euro. Medlem af euroområdet siden den 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden den 26. marts 1995

Tal: Geografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Tyskland er en føderal parlamentarisk republik med en regeringschef – kansleren – og et statsoverhoved – præsidenten. Præsidenten har primært en repræsentativ funktion. Landet består af 16 delstater, der hver især har deres egen forfatning og i vid udstrækning selv bestemmer, hvordan de organiserer sig internt. Tre af disse delstater er bystater: Bremen, Berlin og Hamburg.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den tyske økonomi i 2018 var industri (25,8 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,2 %) samt engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (16,3 %).

59 % af Tysklands eksport går til andre EU-lande (Frankrig: 8 % og Nederlandene: 7 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (9 %) og Kina (7 %).

For importens vedkommende stammer 66 % fra andre EU-lande (Nederlandene: 14 %, Frankrig: 6 % og Belgien: 6 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (7 %) og USA (4 %).

Tyskland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 96 tyske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Tyskland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den tyske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for tyske formandskaber:

Juli-december 1958 | Juli-december 1961 | Juli-december 1964 | Juli-december 1967 | Juli-december 1970 | Januar-juni 1974 | Juli-december 1978 | Januar-juni 1983 | Januar-juni 1988 | Juli-december 1994 | Januar-juni 2007 | Juli-december 2020

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website for det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Formanden for Europa-Kommissionen er Ursula von der Leyen fra Tyskland.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Tyskland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Tyskland har 24 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Tyskland har 23 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Tyskland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en tysk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Tyskland?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

2018 tal for Tyskland 

  • EU's samlede udgifter i Tyskland: 12,054 milliarder euro
    (svarer til 0,35 % af Tysklands økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 25,267 milliarder euro
    (svarer til 0,73 % af Tysklands økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Tyskland

De penge, som Tyskland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Tyskland drager fordel af EU-finansiering.