Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Berlin

EU-sprog: tysk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1958

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 26. marts 1995

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Tyskland er en føderal parlamentarisk republik med en regeringschef (kansleren) og et statsoverhoved (præsidenten). Præsidenten har primært en repræsentativ funktion. Landet består af 16 delstater, der hver især har deres egen forfatning og i vid udstrækning selv bestemmer, hvordan de organiserer sig internt. Tre af disse delstater er bystater: Bremen, Berlin og Hamburg.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den tyske økonomi i 2020 var industri (23,4 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (19,4 %) samt engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (15,8 %).

53 % af Tysklands eksport går til andre EU-lande (8 % til Frankrig og 7 % til Holland), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (9 %) og Kina (8 %).

For importens vedkommende stammer 64 % fra andre EU-lande (14 % fra Holland og 6 % fra Frankrig, Polen og Belgien), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (8 %) og USA (5 %).

Tyskland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 96 tyske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Tyskland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den tyske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for tyske formandskaber:

Juli-december 1958 | Juli-december 1961 | Juli-december 1964 | Juli-december 1967 | Juli-december 1970 | Januar-juni 1974 | Juli-december 1978 | Januar-juni 1983 | Januar-juni 1988 | Juli-december 1994 | Januar-juni 2007 | Juli-december 2020

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Formanden for Europa-Kommissionen er Ursula von der Leyen fra Tyskland.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Tyskland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Tyskland har 24 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Tyskland har 23 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Tyskland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Tysklands "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Tyskland?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Tyskland

De penge, som Tyskland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Tyskland.