Siirry pääsisältöön

Perustiedot

Pääkaupunki: Berliini

Viralliset EU-kielet: saksa

EU:n jäsenmaa: 1.1.1958

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

SchengenSchengen-alueen jäsen 26.3.1995 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen kokoväestöbruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Saksa on parlamentaarinen liittotasavalta, jonka hallituksen päämies on liittokansleri ja valtionpäämies on presidentti. Presidentin pääasialliset tehtävät ovat edustuksellisia. Saksa koostuu 16 osavaltiosta, joista kullakin on oma perustuslakinsa ja laaja itsemääräämisoikeus sisäisessä hallinnossa. Osavaltioista kolme on kaupunkivaltioita: Bremen, Berliini ja Hampuri.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Saksan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 teollisuus (23,4 %), julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (19,4 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (15,8 %).

Saksan viennistä 53 % on EU:n sisäistä (Ranska 8 % ja Alankomaat 7 %); 9 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 8 % Kiinaan.

Tuonnista puolestaan 64 % tulee muista EU-maista (Alankomaat 14 %, Ranska 7 %, Puola ja Belgia 6 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (8 %) ja Yhdysvallat (5 %).

Saksa EU:ssa

Euroopan parlamentti

Saksalla on 96 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Saksan-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Saksan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Saksan puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 1958 | heinäkuu–joulukuu 1961 | heinäkuu–joulukuu 1964 | heinäkuu–joulukuu 1967 | heinäkuu–joulukuu 1970 | tammikuu–kesäkuu 1974 | heinäkuu–joulukuu 1978 | tammikuu–kesäkuu 1983 | tammikuu–kesäkuu 1988 | heinäkuu–joulukuu 1994 | tammikuu–kesäkuu 2007 | heinäkuu–joulukuu 2020

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Euroopan komission tämänhetkinen puheenjohtaja on saksalainen Ursula von der Leyen.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Saksan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Saksalla on 24 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Saksalla on 23 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Saksa pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Saksa maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Saksassa

Saksan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakentamista, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Saksassa)