Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Atény

Úřední jazyk EU: řečtina

Členem EU: od 1. ledna 1981

Měna: euro členem eurozóny od 1. ledna 2001

Schengenský prostor: členem schengenského prostoru od 1. ledna 2000

V číslech: RozlohaObyvatelstvoHDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Řecko je parlamentní republika v čele s předsedou vlády neboli premiérem, který má v rukou velkou část politické moci. Hlavou státu je prezident, jehož funkce je z velké části reprezentativní. Výkonná moc je v rukou vlády.

Řecko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími řeckého hospodářství byly v roce 2018 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (25,1 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (20,3 %) a činnosti v oblasti nemovitostí (16,3 %).

Obchod v rámci EU představuje 53 % celkového vývozu Řecka (10 % do Itálie, 6 % do Německa a 6 % na Kypr). Pokud jde o země mimo EU, směřuje 6 % řeckého vývozu do Turecka a 4 % do Libanonu.

Dovoz do Řecka se z 51 % realizuje z členských států EU (11 % z Německa a 8 % z Itálie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 8 % dovozu z Iráku, 8 % z Ruska a 7 % z Číny.

Řecko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 řeckých poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Řecku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci řeckého státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období řeckého předsednictví:

červenec – prosinec 1983 | červenec – prosinec 1988 | leden – červen 1994 | leden – červen 2003 | leden – červen 2014

Předsednictví Rady EU

Současného předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Řecko nominovalo Margaritise Schinase, který zastává funkci místopředsedy pro podporu evropského způsobu života.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Komise v Řecku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Řecko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Řecko má 11 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci zemí EU. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují perspektivu všech regionů EU.

Stálé zastoupení při EU

Řecko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby řecké zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Řecko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Údaje pro Řecko za rok 2018:

  • Výdaje EU v Řecku celkem – 4,870 miliardy eur
    (což odpovídá 2,66 % řeckého hospodářství)
  • Řecký příspěvek do rozpočtu EU celkem – 1,488 miliardy eur
    (což odpovídá 0,81 % řeckého hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Řecku

Příspěvek Řecka do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Řecku a financovaných z prostředků EU.