Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Atena

Službeni jezik EU-a: grčki

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1981.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2001.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 1. siječnja 2000.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Grčka je parlamentarna republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, koji ima najveće političke ovlasti, i šefom države, odnosno predsjednikom, čije su dužnosti uglavnom ceremonijalne. Izvršnu vlast obavlja vlada.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori grčkoga gospodarstva 2020. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (23,8 %), javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,6 %) te poslovanje nekretninama (15,9 %).

U zemlje EU-a odlazi 57 % grčkog izvoza (od čega 11 % u Italiju i 8 % u Njemačku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 4 % izvozi se u Tursku i 4 % u SAD.

Kad je riječ o uvozu, 57 % činio je uvoz iz država članica EU-a (12 % iz Njemačke i 9 % iz Italije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % uvozi se iz Kine, a 6 % iz Rusije.

Grčka u EU-u

Europski parlament

Grčka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Grčkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici grčke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi grčkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1983. | srpanj – prosinac 1988. | siječanj – lipanj 1994. | siječanj – lipanj 2003. | siječanj – lipanj 2014.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Margaritis Schinas povjerenik je i potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Grčka, a nadležan je za promicanje europskog načina života.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Grčkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Grčka ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Grčka ima 11 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Grčka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća grčkog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Grčka plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Grčkoj financira EU

Novcem koji Grčka uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Grčku.