Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Atena

Službeni jezik/jezici EU-a: grčki

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1981.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2001.

Schengen: članica schengenskog prostora od 1. siječnja 2000.

Brojke: površinastanovništvobruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Grčka je parlamentarna republika s predsjednikom vlade – premijerom – koji ima najveće političke ovlasti, i čelnikom države – predsjednikom – čije su dužnosti uglavnom ceremonijalne. Izvršne ovlasti ima vlada.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori grčkoga gospodarstva 2018. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (25,1 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (20,3 %) te poslovanje nekretninama (16,3 %).

U zemlje EU-a odlazi 53 % grčkog izvoza (od čega 10 % u Italiju i po 6 % u Njemačku i Cipar). Kad je riječ o državama izvan EU-a, 6 % odlazi u Tursku, a 4 % u Libanon.

Iz država članica EU-a dolazi 51 % grčkog uvoza (od čega 11 % iz Njemačke i 8 % iz Italije), a izvan EU-a po 8 % dolazi iz Iraka i Rusije te 7 % iz Kine.

Grčka u EU-u

Europski parlament

Grčka ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Grčkoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz grčke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja predsjeda Vijećem. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi grčkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1983. | srpanj – prosinac 1988. | siječanj – lipanj 1994. | siječanj – lipanj 2003. | siječanj – lipanj 2014.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Margaritis Schinas povjerenik je i potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Grčka, a nadležan je za promicanje europskog načina života.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Grčkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Grčka ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Grčka ima 11 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Grčka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća grčkog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Grčka plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Grčku za 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Grčkoj: 4,870 milijardi EUR
    (2,66 % gospodarstva Grčke)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 1,488 milijardi EUR
    (0,81 % gospodarstva Grčke)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Grčkoj financira EU

Novcem koji Grčka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim zemljama EU-a, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Grčkoj.