Skip to main content

Pārskats

Galvaspilsēta: Budapešta

ES oficiālā valoda: ungāru

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: Ungārijas forints (HUF). Ungārija pašlaik gatavojas ieviest eiro.

Šengenas zonaŠengenas zonā kopš 2007. gada 21. decembra.

Skaitļiģeogrāfiskā platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Ungārija ir parlamentāra republika, kurā valdības vadītājam – premjerministram – ir izpildvara, bet prezidents (valsts galva) galvenokārt veic reprezentatīvas funkcijas. Ungārijas administratīvajā iedalījumā ir 19 apgabali (meģes), galvaspilsēta Budapešta un 23 pilsētas ar meģes tiesībām.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Ungārijas ekonomikas svarīgākās nozares 2020. gadā bija rūpniecība (23,5 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (17,7 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālā aprūpe (17,5 %).

78 % no Ungārijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (28 % Vācijā, 5 % Rumānijā, Slovākijā, Austrijā un Itālijā), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV (3 %) un Apvienotā Karaliste (3 %).

71 % importa ir no ES dalībvalstīm (24 % no Vācijas, 6 % no Austrijas un pa 5 % no Polijas un Nīderlandes), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (9 %) un Dienvidkoreja (4 %).

Ungārija Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 21 deputāts no Ungārijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Ungārijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Ungārijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Ungārijas prezidentūras termiņš:

2011. gada janvāris–jūnijs

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā prezidentūra ES Padomē

Eiropas Komisija

Ungārijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Olivērs Vārheji. Viņa pārziņā ir kaimiņattiecības un paplašināšanās.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Ungārijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ungārijai ir 12 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Ungārijai ir 12 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka tajos ir ņemta vērā pašvaldību un reģionu nostāja.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Ungārijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Ungāriju un ES struktūrām. Tā savā ziņā ir kā Ungārijas “vēstniecība” ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt Ungārijas intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Ungārija iemaksā, un cik tā saņem?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi un atkarībā no tās rocības. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; tas drīzāk atspoguļo visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

Dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Ungārijā 

Nauda, ko Ungārija iemaksā ES budžetā, palīdz visās ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Uzziniet, kā Ungārija izmanto ES finansējumu.