Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Luxemburg

Hivatalos uniós nyelv(ek): francia, német

Az Európai Unió tagja: 1958. január 1. óta

Pénznem: euró. (az euróövezet tagja 1999. január 1. óta)

Schengeni rendszer: az ország 1995. március 26. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

A Luxemburgi Nagyhercegség parlamentáris alkotmányos monarchia. A kormány élén a miniszterelnök áll, az államfő pedig a nagyherceg, akinek kizárólag protokolláris feladatai vannak. A végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja. Ötévente rendeznek általános parlamenti választásokat. Az egykamarás parlamentnek (képviselőháznak) 60 tagja van. Az ország négy nagy választási körzetből, 12 kantonból és 105 községből áll. 12 község városi ranggal rendelkezik, a legnagyobb közülük Luxembourg főváros. Luxembourg az európai uniós intézmények három hivatalos székhelyének egyike. A másik kettő Brüsszel és Strasbourg. Luxemburgnak három hivatalos nyelve van: a francia, a német és a luxemburgi. Ezek közül az első kettő hivatalos uniós nyelv.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a luxemburgi gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a pénzügyi és biztosítási tevékenységek (25,1%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (14,9%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (17,5%).

A luxemburgi export 80%-a az EU-n belüli kereskedelembe (ezen belül 28% Németországba, 16% Franciaországba, 12% pedig Belgiumba) irányul. Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a luxemburgi termékek 3–3%-a az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban talál vevőre.

A Luxemburgba behozott termékek 89%-a EU-tagországból érkezik (34% Belgiumból, 27% Németországból, 11% Franciaországból). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 3%-a az Egyesült Államokból, 2%-a pedig Japánból érkezik.

Luxemburg az EU-ban

Európai Parlament

Luxemburg 6 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az ország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Luxemburgi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a luxemburgi kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A luxemburgi soros elnökség időszakai:

1960. január–június, 1963. január–június, 1966. január–június, 1969. január–június, 1972. január–június, 1976. január–június, 1980. július–december, 1985. július–december, 1991. január–június, 1997. július–december, 2005. január–június, 2015. július–december.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság luxemburgi tagja Nicolas Schmit, aki a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Luxemburgi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

Luxemburgnak 5 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Luxemburgnak 5 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Luxemburg a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Luxemburg a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Luxemburgban

A tagállamok, így a Luxemburg által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy Luxemburg milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.