Direct naar de inhoud

In het kort

Hoofdstad: Luxemburg

Officiële EU-talen: Frans en Duits

EU-lidstaat: sinds 1 januari 1958

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 26 maart 1995

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Het Groothertogdom Luxemburg is een parlementaire constitutionele monarchie (een groothertogdom) met een regeringsleider (de premier, die ook “staatsminister” wordt genoemd) en een staatshoofd (de groothertog, die alleen formele rechten heeft). De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de regering. Om de vijf jaar worden algemene verkiezingen gehouden. Daarbij worden 60 leden gekozen voor het wetgevend orgaan dat uit één kamer bestaat, de kamer van afgevaardigden. Het land is verdeeld in vier kiesdistricten, 12 bestuurlijke kantons en 105 gemeenten. Twaalf gemeenten hebben de status van stad, waaronder de grootste: Luxemburg. Luxemburg-Stad is, naast Brussel en Straatsburg, een van de drie officiële zetels van de EU-instellingen. Luxemburg heeft drie officiële talen: Frans, Duits en Luxemburgs. De eerste twee zijn officiële EU-talen.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Luxemburgse economie waren in 2020 financiën en verzekeringen (25,1%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (14,9%) en overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (17,5%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 80% van de uitvoer (Duitsland 28%, Frankrijk 16% en België 12%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (elk 3%).

89% van de invoer in Luxemburg kwam uit EU-landen (België 34%, Duitsland 27% en Frankrijk 11%). 3% was afkomstig uit de VS en 2% uit Japan.

Luxemburg in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 6 Luxemburgse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Luxemburg

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Luxemburgse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Luxemburg:

januari-juni 1960 | januari-juni 1963 | januari-juni 1966 | januari-juni 1969 | januari-juni 1972 | januari-juni 1976 | juli-december 1980 | juli-december 1985 | januari-juni 1991 | juli-december 1997 | januari-juni 2005 | juli-december 2015

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Luxemburg heeft Nicolas Schmit aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Luxemburg

Europees Economisch en Sociaal Comité

Luxemburg heeft 5 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Luxemburg heeft 5 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Luxemburg houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Luxemburgse “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Luxemburg?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Luxemburg

De bijdrage van Luxemburg aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Luxemburg