Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Lisabona

ES oficiālā(-s) valoda(-s): portugāļu

ES dalībvalsts: kopš 1986. gada 1. janvāra

Valūta: eiro. Eirozonas valsts kopš 1999. gada 1. janvāra.

Šengena: Šengenas zonas valsts kopš 1995. gada 26. marta.

Skaitļi:ģeogrāfiskā platība - iedzīvotāju skaits - iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Portugāle ir pusprezidentāla republika. Tai ir valdības vadītājs (premjerministrs) un valsts vadītājs (prezidents), kurš ieceļ premjerministru un pārējos valdības locekļus. Valsts ir administratīvi iedalīta 308 pašvaldībās, kuras ir sīkāk iedalītas 3092 pagastos. Operatīvā ziņā vienīgās juridiski identificējamās vietējās pārvaldes iestādes ir pašvaldības un pagasti, kā arī valsts valdība.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Portugāles svarīgākās ekonomikas nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (24,9 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (19,1 %) un rūpniecība (18,5 %).

76 % no Portugāles eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Spānijā 25 %, Francijā 13 %, Vācijā 11 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV (5 %) un Angola (3 %).

76 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Spānijas 31 %, no Vācijas 14 % un no Francijas 8 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (3 %) un Krievija un ASV (2 % no katras).

Portugāle ES

Eiropas Parlaments

Portugālei ir 21 deputāts Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Portugālē

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Portugāles valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Portugāles prezidentūras laikposmi:

1992. gada janvāris – jūnijs | 2000. gada janvāris – jūnijs | 2007. gada jūlijs – decembris | 2021. gada janvāris – jūnijs

Prezidentūra ES padomē

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Portugālē Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīta Elīza Ferreira. Viņas pārziņā ir kohēzija un reformas.

Komisijai katrā ES valstī ir pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Portugālē

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Portugālei ir 12 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Portugālei ir 12 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Portugāles pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Portugāli un ES struktūrām. Tās kā “Portugāles vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt šīs valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Portugāles iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Portugāli:

  • ES kopējie izdevumi Portugālē — 5,011 miljardi eiro
    (t.i. 2,55 % no Portugāles ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 1,699 miljardi eiro
    (t.i. 0,86 % no Portugāles ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Portugālē

Nauda, ko Portugāle iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt ES valstu programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Portugāle izmanto ES finansējumu.