Skip to main content

Pārskats

Galvaspilsēta: Lisabona

ES oficiālā valoda: portugāļu

ES dalībvalsts: kopš 1986. gada 1. janvāra

Valūta: eiro. Eirozonā kopš 1999. gada 1. janvāra.

Šengenas zonaŠengenas zonā kopš 1995. gada 26. marta.

Skaitļiģeogrāfiskā platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Portugāle ir pusprezidentāla republika. Tai ir valdības vadītājs (premjerministrs) un valsts vadītājs (prezidents), kurš ieceļ premjerministru un pārējos valdības locekļus. Valsts ir administratīvi iedalīta 308 pašvaldībās, kuras ir sīkāk iedalītas 3092 pagastos. Operatīvā ziņā vienīgās juridiski identificējamās vietējās pārvaldes iestādes ir pašvaldības un pagasti, kā arī valsts valdība.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Portugāles ekonomikas svarīgākās nozares 2020. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (20,8 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālā aprūpe (20,7 %) un rūpniecība (17,4 %).

71 % no Portugāles eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (25 % Spānijā, 14 % Francijā, 12 % Vācijā), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Apvienotā Karaliste (6 %) un ASV (5 %).

75 % importa ir no ES dalībvalstīm (33 % no Spānijas, 13 % no Vācijas un 7 % no Francijas), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (5 %) un Apvienotā Karaliste (3 %).

Portugāle Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 21 deputāts no Portugāles. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Portugālē

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Portugāles valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Portugāles prezidentūras termiņi:

1992. gada janvāris–jūnijs | 2000. gada janvāris–jūnijs | 2007. gada jūlijs–decembris

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā prezidentūra ES Padomē

Eiropas Komisija

Portugālē Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Elīza Ferreira. Viņas pārziņā ir kohēzija un reformas.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Portugālē

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Portugālei ir 12 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Portugālei ir 12 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka tajos ir ņemta vērā pašvaldību un reģionu nostāja.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Portugāles pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Portugāli un ES struktūrām. Tā savā ziņā ir kā Portugāles “vēstniecība” ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt Portugāles intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Portugāle iemaksā, un cik tā saņem?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi un atkarībā no tās rocības. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; tas drīzāk atspoguļo visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

Dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Portugālē

Nauda, ko Portugāle iemaksā ES budžetā, palīdz ES valstīm finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Uzziniet, kā Portugāle izmanto ES finansējumu.