Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Bukurešt

Službeni jezik EU-a: rumunjski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 2007.

Valuta: rumunjski leu (RON). Rumunjska se obvezala da će uvesti euro nakon što ispuni potrebne uvjete.

Schengensko područje: Rumunjska je trenutačno u postupku pridruživanja schengenskom području.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Rumunjska je polupredsjednička republika, kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države predsjednik. I vlada i predsjednik imaju izvršne ovlasti. Zemlja je podijeljena na 41 okrug i područje Bukurešta. Svakim okrugom upravlja okružno vijeće, nadležno za lokalne poslove, te načelnik okruga, nadležan za upravljanje državnim pitanjima na razini okruga.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori rumunjskoga gospodarstva 2020. bili su industrija (21,7 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (19,7 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,5 %).

U zemlje EU-a odlazi 74 % rumunjskog izvoza (od čega 23 % u Njemačku, 11 % u Italiju i 7 % u Francusku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 3 % izvozi se u Tursku i Ujedinjenu Kraljevinu.

Kad je riječ o uvozu, 74 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 21 % iz Njemačke, 9 % iz Italije i 7 % iz Mađarske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 6 % uvozi se iz Kine, a 4 % iz Turske.

Rumunjska u EU-u

Europski parlament

Rumunjska ima 33 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Rumunjskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici rumunjske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi rumunjskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2019.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Adina-Ioana Vălean povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Rumunjska, a nadležna je za promet.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Rumunjskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Rumunjska ima 15 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Rumunjska ima 15 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Rumunjska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća rumunjskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Rumunjska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Rumunjskoj financira EU

Novcem koji Rumunjska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Rumunjsku.