Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Pozsony

Hivatalos uniós nyelv(ek): szlovák

Az Európai Unió tagja: 2004. május 1. óta

Pénznem: euró. Az ország 2009. január 1-je óta tagja az euróövezetnek.

Schengen: az ország 2007. december 21. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Szlovákia parlamentáris köztársaság. A kormány élén a miniszterelnök áll, az ő kezében összpontosul a végrehajtó hatalom zöme. A végrehajtó hatalom feje formálisan az államfő (elnök), aki azonban igen korlátozott jogkörökkel rendelkezik. Az ország területe 8 régióra oszlik, amelyek mindegyike a legfontosabb városáról kapta a nevét. 2002 óta ezek a régiók bizonyos fokú önállóságot élveznek.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a szlovák gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (24,1%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (18,4%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humánegészségügyi és szociális ellátás (16,8%).

Az EU-n belüli kereskedelem a szlovák export 79%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 22%-a Németországba, 11%-a Csehországba, 8%-a pedig Lengyelországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a szlovák termékek 4–4%-a az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, 3%-a pedig Kínában talál vevőre.

A Szlovákiába behozott termékek 80%-a EU-tagországból érkezik (20% Németországból, 18% Csehországból, 9% Ausztriából). Ami a nem uniós országokat illeti, a Dél-Koreából és Kínából érkező import részaránya 4%, az Oroszországból behozott termékeké pedig 3%.

Szlovákia az EU-ban

Európai Parlament

Szlovákia 14 képviselői hellyel rendelkezik Európai Parlamentben. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az ország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Szlovákiai Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a szlovák kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A szlovák soros elnökség időszaka:

2016. július–december.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szlovák tagja Maroš Šefčovič, aki az európai zöld megállapodásért, valamint az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős ügyvezető alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Szlovákiai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

Szlovákiának 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Szlovákiának 9 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Szlovákia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Szlovákia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.

Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Szlovákiában

A tagállamok, így a Szlovákia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Szlovákia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.