Skip to main content

In het kort

Hoofdstad: Bratislava

Officiële EU-talen: Slowaaks

EU-lidstaat sinds: 1 mei 2004

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 2009.

Schengen: Lid van de Schengenzone sinds 21 december 2007.

Cijfers: Geografische omvang - bevolking - bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Slowakije is een parlementaire, democratische republiek met een regeringsleider (de premier) die de meeste uitvoerende macht bezit. Het staatshoofd (de president) is formeel voorzitter van de uitvoerende macht maar heeft slechts zeer beperkte bevoegdheden. Het land is verdeeld in 8 regio’s die genoemd zijn naar hun belangrijkste stad. Deze hebben sinds 2002 een zekere mate van autonomie.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Slowaakse economie waren in 2018 industrie (26,2%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (20,2%) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (14,8%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 86% van de uitvoer (Duitsland 22%, Tsjechië 12% en Polen 8%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de Verenigde Staten (3%), Rusland en China (elk 2%).

80% van de invoer in Slowakije kwam uit EU-landen (Duitsland 20%, Tsjechië 16% en Oostenrijk 10%). Zowel uit Rusland als uit Zuid-Korea kwam 2%.

Slowakije in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 14 Slowaakse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Slowakije 

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Sloveense regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Slowakije:

juli-december 2016

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Slowakije heeft Maroš Šefčovič aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is vicevoorzitter, bevoegd voor de energie-unie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Slowakije

Europees Economisch en Sociaal Comité

Slowakije heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Slowakije heeft 9 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Slowakije houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Slowaakse "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Slowakije?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Slowakije in 2017:

  • Totale bestedingen van de EU in Slowakije: 1,645 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Slowaakse bruto nationaal inkomen (bni): 1,97%
  • Totale Slowaakse bijdrage aan de EU-begroting: 0,600 miljard euro
  • Slowaakse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,72%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Slowakije

Het geld dat Slowakije bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Slowakije