Skip to main content

Översikt

Huvudstad: Bratislava

Officiellt EU-språk: Slovakiska

EU-medlem: Sedan den 1 maj 2004

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 2009

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Slovakien är en parlamentarisk och demokratisk republik med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – presidenten. Premiärministern har den egentliga verkställande makten, medan presidenten, som formellt förestår den verkställande makten, bara har mycket begränsade befogenheter. Landet är indelat i åtta regioner uppkallade efter centralorten. Regionerna har sedan 2002 ett visst självbestämmande.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var industri (24,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (18,4 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (16,8 %).

Handeln inom EU står för 79 % av Slovakiens export (Tyskland 22 %, Tjeckien 11 % och Polen 8 %), medan 4 % går till USA, 4 % till Storbritannien och 3 % till Kina.

Av importen kommer 80 % från EU-länderna (Tyskland 20 %, Tjeckien 18 % och Österrike 9 %), medan 4 % kommer från Sydkorea, 4 % från Kina och 3 % från Ryssland.

Slovakien i EU

Europaparlamentet

Slovakien har 14 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Slovakien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Slovakiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Slovakiens ordförandeskap:

Juli–december 2016

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Slovakiens ledamot i Europeiska kommissionen är Maroš Šefčovič, som är vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Slovakien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Slovakien har 9 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Slovakien har 9 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Slovakien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Slovakiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Slovakien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.

Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet.

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Slovakien

Slovakiens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Slovakien