Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

ACER

Агенцията помага за гладкото функциониране на единния европейски пазар за газ и електичество. Тя съдейства на националните регулаторни органи при изпълнението на техните функции на европейско равнище и координира усилията им, когато това е необходимо.

По-конкретно, агенцията:

  • допълва и координира работата на националнтие регулаторни органи;
  • помага за определяне на правилата за европейските мрежи;
  • взема обвързващи решения, когато това е уместно, за условията за достъп и оперативна сигурност на трансграничната инфраструктура;
  • съветва европейските институции по въпроси, свързани с електроенергията и природния газ;
  • следи вътрешните пазари на електроенергия и природен газ и докладва за наблюденията си;
  • следи енерийните пазари на едро, за да открива и предотвратява пазарните злоупотреби, като си сътрудничи тясно с националните регулаторни органи (тя пое тази функция през 2012 г. по силата на Регламент 1227/2011 на ЕС за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Вижте също

Указател на ЕС „Who is who“

Контакт

Име
Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Уебсайт
https://www.acer.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+386 8 205 34 00
Факс
+386 8 205 34 13
Пощенски адрес
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Cлoвeния