Skip to main content
Juridisk person under EU

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB)

The European Data Protection Board - Logo

Oversigt

 • Rolle: At sikre, at den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet håndhæves konsekvent i EU-landene samt Norge, Liechtenstein og Island.
 • Formand: Andrea Jelinek
 • Oprettet i: 2018
 • Antal medarbejdere: 21
 • Hjemsted: Bruxelles
 • Website:Det Europæiske Databeskyttelsesråd 

EDPB er et uafhængigt organ, der:

 • Sikrer, at EU's lovgivning på området – især den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet – anvendes konsekvent i alle lande, som er omfattet af lovgivningen, fremmer samarbejde mellem de nationale databeskyttelsesmyndigheder 

Hvad laver EDPB?

 • giver generel vejledning (herunder retningslinjer, henstillinger og bedste praksis) for at skabe klarhed om GDPR
 • udarbejder bemærkninger om konsekvens, der skal sikre, at GDPR fortolkes ensartet af alle nationale tilsynsmyndigheder, f.eks. i sager, der vedrører to eller flere lande
 • rådgiver EU-Kommissionen i spørgsmål om databeskyttelse og forslag til ny EU-lovgivning af særlig betydning for beskyttelse af personoplysninger
 • opfordrer de nationale databeskyttelsesmyndigheder til at arbejde sammen og udveksle oplysninger og bedste praksis.

Hvis du mener, at dine data ikke er blevet beskyttet, har du 3 muligheder:

De nationale databeskyttelsesmyndigheder kan foretage undersøgelser og pålægge sanktioner, hvis det er nødvendigt.

Hvem er EDPB?

I sit daglige arbejde får Det Europæiske Databeskyttelsesråds analytisk, administrativ og logistisk støtte fra et sekretariat, der stilles til rådighed af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Personalet i Databeskyttelsesrådets sekretariat arbejder efter instrukser fra Det Europæiske Databeskyttelsesråds formand.
Betingelser for samarbejdet mellem EDPB og EDPS

Hvordan arbejder EDPB?

Bestyrelsen holder regelmæssigt møder i Bruxelles for at drøfte og træffe afgørelser i spørgsmål om databeskyttelse.
Afgørelserne træffes på plenarmøder, hvor lederne af de nationale myndigheder samles, på grundlag af forberedende arbejde, der er udført af ekspertundergrupper og sekretariat for Det Europæiske Databeskyttelsesråd .

Det Europæiske Databeskyttelsesråd og dig

Det Europæiske Databeskyttelsesråds arbejde sikrer, at EU-reglerne beskytter dine data konsekvent i alle EU-lande – så alle har de samme rettigheder, uanset hvor de bor.
Det gør Databeskyttelsesrådet ved at:

 •  Udstede retningslinjer for nationale myndigheder og interessenter for at sikre, at den generelle forordning om databeskyttelse fortolkes konsekvent.
 •  Vedtage bemærkninger om konsekvens til de nationale tilsynsmyndigheder for at sikre, at de håndhæver de dermed forbundne juridiske rettigheder og pligter på samme måde i alle lande.
 • Databeskyttelsesrådet fungerer også som en kilde til ekspertise inden for databeskyttelsesspørgsmål, som det rådgiver EU-Kommissionen om. Dette sikrer, at al ny EU-lovgivning, der har en særlig betydning for beskyttelsen af persondata, respekterer de grundlæggende rettigheder, der er forbundet med sådanne oplysninger.

Se også

EDPB-nyheder 

EDPB's arbejdsprogram 

Job i EDPB

Kontakt

Navn
Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB)
Websted
E-mail
Postadresse
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociale medier