Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

Logo of European Environment Agency

Преглед

 • Роля – ЕАОС предоставя на отговорните лица и обществеността информация за околната среда.
 • Директор – Hans Bruyninckx
 • Партньори – държавите от ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Турция и Швейцария
 • Създадена – 1990 г.
 • Брой на служителите – 200
 • Местоположение – Копенхаген
 • Уебсайт –Европейска агенция за околната среда

ЕАОС е агенция на ЕС, чиято задача е да предоставя надеждна и независима информация за околната среда. Тя служи като важен източник на информация за хората, участващи в изготвянето, приемането, прилагането и оценката на политиките в областта на околната среда, както и за широката общественост.

С какво се занимава

ЕАОС има за задача:

 • да помага на ЕС и неговите страни членки да вземат информирани решения за подобряване на околната среда, като включват екологичните съображения в икономическите политики и работят за постигане на устойчивост.
 • да изгражда и координира Eionet – мрежата от национални органи за опазване на околната среда, която подпомага дейността на агенцията.

Кой има полза от това

Полза от работата на ЕАОС имат най-вече:

 • Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът на ЕС и други институции на ЕС
 • правителствата на участващите страни
 • НПО
 • научни и академични общности
 • бизнес организации
 • консултанти и мозъчни тръстове.

Важна целева група е и широката общественост – агенцията се стреми да помага на гражданите да разбират по-добре въпросите, свързани с околната среда и изменението на климата.

Вижте също

Абонамент за актуална информация и бюлетин

RSS емисии

Контакт

Име
Европейска агенция за околна среда
Уебсайт
http://www.eea.europa.eu/bg
Телефонен номер
+45 33 36 71 00
Факс
+45 33 36 71 99
Пощенски адрес
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Дaния
Социални медии