Skip to main content
Logo of European Environment Agency

Īss apraksts

 • Uzdevums: EVA sniedz politikas veidotājiem un iedzīvotājiem informāciju par vidi.
 • Direktors: Hanss Bruininkss (Hans Bruyninckx)
 • Partneri: ES dalībvalstis, Norvēģija, Islande, Lihtenšteina, Turcija un Šveice
 • Izveidota: 1990. gadā
 • Darbinieku skaits: 200
 • Atrašanās vieta: Kopenhāgena
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Vides aģentūra

EVA ir Eiropas Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir sniegt uzticamu un neatkarīgu informāciju par vides jautājumiem. Tā ir būtisks informācijas avots tiem, kas piedalās vides politikas izstrādē, pieņemšanā, īstenošanā un novērtēšanā, kā arī plašākai sabiedrībai.

Ko tā dara

EVA pamatuzdevumi ir šādi:

 • palīdzēt ES un dalībvalstīm pieņemt izsvērtus lēmumus, lai uzlabotu vidi, integrētu ar vidi saistītu apsvērumus ekonomikas politikā un sekmētu ilgtspējīgu politiku;
 • attīstīt un koordinēt Eionet, valstu vides iestāžu tīklu, kas izveidots, lai palīdzētu aģentūrai.

Kas ir ieguvēji

EVA darba rezultātus izmanto:

 • Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, ES Padome un citas ES iestādes,
 • iesaistīto valstu valdības,
 • nevalstiskās organizācijas,
 • zinātniskās un akadēmiskās aprindas,
 • biznesa organizācijas,
 • konsultanti un ideju laboratorijas.

Svarīga mērķgrupa ir arī plašākā sabiedrība — aģentūra tiecas palīdzēt pilsoņiem gūt plašāku izpratni par vides un klimata pārmaiņu jautājumiem.

Skatīt arī

Subscribe to Aktuālas informācijas un jaunumu abonements& newsletter

RSS plūsmas

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Vides aģentūra
Tīmekļvietne
http://www.eea.europa.eu/lv
Tālruņa numurs
+45 33 36 71 00
Faksa numurs
+45 33 36 71 99
Pasta adrese
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Dānija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi