Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

logo of European Fisheries Control Agency

Преглед

  • Роля: EFCA се грижи за правилното прилагане на политиката на ЕС в областта на рибарството
  • Изпълнителен директор: Susan Steele
  • Създаване: 2005 г.
  • Служители: 73
  • Местоположение: Виго (Испания)
  • Уебсайт: Европейска агенция за контрол на рибарството 

С какво се занимава

Мисията на EFCA е да насърчава спазването на високи общи стандарти за контрол, проверка и надзор в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). EFCA постига това, като координира сътрудничеството между националните служби, провеждащи дейности за контрол и инспекции.

Европейската агенция за контрол на рибарството също така подпомага Комисията и страните от ЕС, като осигурява обучение на инспектори и инструктори от страните от Европейския съюз, за да се гарантира правилното прилагане на правилата на ОПОР.

Кой има полза от това

Добавената стойност на Европейската агенция за контрол на рибарството се състои в нейния принос за осигуряване на общоевропейски равнопоставени условия на конкуренция за риболовната промишленост, така че европейските правила да се спазват от всички, а участниците в риболовния сектор да бъдат третирани еднакво, независимо къде извършват дейност.

Общата политика в областта на рибарството допринася също за постигането на устойчиво рибарство, като се подобрява спазването на съществуващите мерки за опазване и управление в полза на сегашните и бъдещите поколения.

 

Вижте също

Библиотека 

Новини 

Свободни позиции 

Контакт

Име
Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Уебсайт
http://www.efca.europa.eu/en
Телефонен номер
+34 986 12 06 10
Факс
+34 986 12 52 34
Пощенски адрес
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Иcпaния
Социални медии