Skip to main content
European Investment Bank - Logo

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: jipprovdi finanzjament għal proġetti li jgħinu biex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE, kemm fi ħdan l-UE u barra minnha
 • President: Werner Hoyer
 • Il-Bord tad-Diretturi: huwa magħmul minn direttur wieħed minn kull pajjiż tal-UE, flimkien ma’ wieħed mill-Kummissjoni Ewropea
 • Stabbilit: fl-1958
 • Jinsab: fil-Lussemburgu
 • Sit web: Il-Bank Ewropew tal-Investiment 

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) huwa l-proprjetà konġunta tal-pajjiżi tal-UE. Għandu l-għan li:

 • jagħti spinta lill-potenzjal tal-Ewropa f'termini ta' impjiegi u tkabbir ekonomiku
 • jappoġġa azzjoni biex irażżan it-tibdil fil-klima
 • jippromwovi politiki tal-UE barra mill-UE.

X'jagħmel il-BEI?

Il-Bank jissellef il-flus fuq is-swieq kapitali u jsellef dawn il-flus b'termini vantaġġużi għal proġetti li jappoġġaw l-objettivi tal-UE. Madwar 90% tas-self isir fl-UE. Dawn il-flus ma jiġux mill-baġit tal-UE.

Il-BEI jipprovdi 3 tipi ewlenin ta' prodotti u servizzi: 

 • Għoti ta' self – madwar 90% tal-impenn finanzjarju totali tiegħu. Il-Bank isellef lil klijenti ta’ kull daqs li jappoġġaw it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u dan l-appoġġ ħafna drabi jgħin biex jiġu attirati investituri oħra.
 • 'Taħlit' - jippermetti lill-klijenti biex jikkombinaw finanzjament mill-BEI ma' investiment addizzjonali.
 • Għoti ta' pariri u assistenza teknika - biex jiġi massimizzat il-valur għall-flus.

Il-BEI jagħti self ta' 'l fuq minn EUR 25 miljun direttament. Meta jkun involut self iżgħar, jiftaħ linji ta' kreditu għal istituzzjonijiet finanzjarji li mbagħad isellfu l-fondi lill-kredituri.

Kompożizzjoni

Il-pajjiżi kollha tal-UE huma azzjonisti fil-BEI. Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-entitajiet li ġejjin.

 • il-Bord tal-Gvernaturi, li jikkonsisti fil-ministri (l-aktar il-ministri tal-finanzi) mill-pajjiżi kollha tal-UE. Huwa jiddefinixxi l-politika ġenerali dwar is-self.
 • il-Bord tad-Diretturi, ippresedut mill-President tal-BEI, li fih 28 membru maħtura mill-pajjiżi tal-UE u wieħed maħtur mill-Kummissjoni Ewropea. Huwa japprova operazzjonijiet ta' self u ta' tislif.
 • il-Kumitat ta' Tmexxija, il-fergħa eżekuttiva tal-Bank, li jittratta max-xogħol ta' kuljum.

Il-Kumitat tal-Awditjar jiċċekkja li l-operazzjonijiet tal-BEI jitmexxew tajjeb.

Id-dipartimenti tal-Bank jimplementaw id-deċiżjonijiet tal-maniġment.

Kif jaħdem il-BEI?

Huwa jiddeċiedi dwar is-self u t-tislif, abbażi tal-merti ta’ kull proġett  u l-opportunitajiet offruti mis-swieq finanzjarji. Fl-UE , għandu prijoritajiet speċifiċi ta' tislif . Barra l-UE , jappoġġa l-politiki ta' żvilupp u kooperazzjoni tal-UE.

Bħala korp indipendenti, il-Bank jiddeċiedi hu stess dwar is-self u t-tislif. Huwa jikkoopera ma' istituzzjonijiet oħra tal-UE, speċjalment mal-Kummissjoni Ewropea, mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill tal-Ministri.

Il-BEI u int

Jekk tmexxi negozju jew taħdem fis-settur pubbliku u għandek proġett li jista' jikkontribwixxi biex jinkisbu l-objettivi ta’ politika tal-UE, tista’ tkun eliġibbli għal self mill-BEI. Biex tapplika , ikkuntattja lill-BEI bl-email, b'formola fuq l-internet  jew permezz tal-uffiċċji  tiegħu, billi tipprovdi biżżejjed informazzjoni biex il-Bank jiddetermina jekk il-proġett jilħaqx l-objettivi ta' tislif tiegħu u jekk għandekx pjan tan-negozju żviluppat tajjeb.

 

European Investment Fund - Logo

Il-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI)

Il-BEI huwa l-azzjonist ewlieni tal-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI), li jipprovdi finanzjament lil impriżi ta' daqs żgħir u medju (SMEs) permezz ta' strumenti ta' kapital ta' riskju u finanzjament ta' riskju. Azzjonisti oħrajn huma l-Kummissjoni Ewropea u istituzzjonijiet finanzjarji mill-Ewropa kollha. Stabbilit fl-1994, il-Fond huwa attiv fil-pajjiżi kollha tal-UE, il-pajjiżi membri prospettivi, il-Liechtenstein u n-Norveġja.

Il-prodotti tal-FEI jinkludu:

- kapital ta' riskju u mikrofinanzjament għall-SMEs, partikolarment kumpaniji ġodda u innovattivi
- garanziji għal istituzzjonijiet finanzjarji, biex ikopru s-self lill-SMEs
- għajnuna għall-pajjiżi tal-UE u dawk fil-proċess li jingħaqdu fl-UE biex jiżviluppaw is-swieq tal-kapital ta' riskju tagħhom

Jekk int imprenditur li qed tfittex finanzjament, ikkuntattja lill-intermedjarji tal-FEI f'pajjiżek biex tara intix eliġibbli għal prodotti ta' ekwità u dejn tal-FEI.

Ara wkoll

Min hu min fil-BEI

Min hu min fil-FEI

Pubblikazzjonijiet tal-BEI  

Aħbarijiet u pubblikazzjonijiet tal-FEI

Impjiegi fil-BEI  

Impjiegi fil-FEI

Kuntatt

Isem
Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI)
Sit web
https://www.eib.org/en/index.htm
Numru tat-telefown
+352 43 79 1
Numru tal-faks
+352 43 77 04
Indirizz postali
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
Media soċjali