Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Přehled

 • Úloha: pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti terorismu a závažné organizované trestné činnosti, které přesahují hranice jednoho státu EU
 • Správní ředitel: Nick Panagiotopoulos
 • Členové: Kolegium Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), z každé země po jednom členu
 • Rok zřízení: 2002
 • Počet zaměstnanců: 240
 • Sídlo: Haag (Nizozemsko)
 • Internetové stránky: Eurojust

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) podporuje justiční koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány při potírání terorismu a závažné organizované trestné činnosti, která se týká více než jednoho členského státu EU..

Náplň činnosti

Pomáhá členským zemím Unie v boji proti terorismu a závažné organizované trestné činnosti, které se dotýkají více než jedné země EU, tak, že:

 • koordinuje vyšetřování a stíhání, které probíhá na území nejméně dvou států
 • zprostředkovává řešení kompetenčních sporů
 • usnadňuje vznik právních nástrojů EU, jako je např. evropský zatykač či příkaz ke konfiskaci a zajištění majetku, a jejich uplatňování v praxi.

Za tímto účelem Eurojust:

 • organizuje koordinační schůzky
 • financuje společné vyšetřovací týmy (SVT) a poskytuje jim odborné poznatky
 • provozuje koordinační centra.

Je rovněž hostitelským orgánem sekretariátů Evropské justiční sítě, sítě pro společné vyšetřovací týmy a sítě pro vyšetřování a trestní stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Význam Eurojustu

Hlavními partnery Eurojustu jsou orgány členských zemí Unie. Eurojust zprostředkovává spolupráci mezi donucovacími orgány a státními zástupci a umožňuje jim tak bojovat proti závažné organizované trestné činnosti vyvíjené na území nejméně dvou států EU.

Viz také

Informace o Eurojustu

Tiskové zprávy

Knihovna dokumentů

Pracovní příležitosti

Kontakt

Jméno/Název
Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
Internetové stránky
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+31 70 412 50 00
Číslo faxu
+31 70 412 50 05
Poštovní adresa
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Nizozemsko