Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

Eurojust logo

Přehled

 • Úloha: pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti terorismu a závažné organizované trestné činnosti, které přesahují hranice jednoho státu EU
 • Správní ředitel: Evert van Walsum
 • Členové: kolegium Eurojustu – jeden národní člen za každý stát
 • Rok zřízení: 2002
 • Počet zaměstnanců: 270
 • Sídlo: Haag (Nizozemsko)
 • Internetové stránky: Eurojust

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) usnadňuje soudní koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány tím, že poskytuje praktickou podporu státním zástupcům v boji proti závažné přeshraniční trestné činnosti a terorismu.

Náplň činnosti

Úkolem Eurojustu je pomáhat členským zemím EU bojovat proti terorismu a závažné organizované trestné činnosti, a proto nabízí řadu služeb, včetně těchto činností:

 • koordinuje vyšetřování a stíhání, které probíhá na území nejméně dvou států
 • zprostředkovává řešení kompetenčních sporů
 • usnadňuje vydávání a provádění právních nástrojů EU, jako je např. evropský zatykač, evropský vyšetřovací příkaz a rozhodnutí/certifikáty týkající se konfiskace a zajištění majetku.

Za tímto účelem Eurojust:

 • organizuje koordinační schůzky
 • pomáhá vytvářet a financovat společné vyšetřovací týmy (SVT)
 • vede koordinační centra, z nichž jsou v reálném čase řízeny dny společné akce proti zločineckým sítím
 • udržuje globální síť styčných státních zástupců a kontaktních míst a zprostředkovává tak přístup k jurisdikcím po celém světě.

Je rovněž hostitelským orgánem sekretariátů Evropské justiční sítě (EJS), dále sítě národních expertů pro společné vyšetřovací týmy a sítě pro vyšetřování a trestní stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Kromě toho Eurojust podporuje činnost pracovních skupin státních zástupců, kteří se specializují na problematiku převaděčství migrantů a obchodování s lidmi, a realizuje několik programů a projektů, jako je EuroMed Justice, projekt IPC a WB CRIM JUST.

Význam Eurojustu

Hlavními partnery Eurojustu jsou orgány členských zemí Unie. Agentura propojuje státní zástupce, donucovací orgány a další aktéry, což jim umožňuje bojovat proti závažné přeshraniční trestné činnosti a terorismu. V konečném důsledku z toho těží občané EU, neboť práce Eurojustu přispívá k bezpečnější Evropě pro všechny.

Další informace

Informace o Eurojustu

Tiskové zprávy

Publikace

Pracovní místa

Kontakt

Jméno/Název
Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech
Internetové stránky
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+31 70 412 50 00
Číslo faxu
+31 70 412 50 05
Poštovní adresa
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Haag, Nizozemsko