Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Междуинституционална служба на ЕСEUSA

Европейско училище по администрация

Logo of European School of Administration

Преглед

 • Роля: мисията на Европейското училище по администрация е да предоставя висококачествени възможности за обучение, които отговарят на нуждите на всички институции на ЕС и техните служители.
 • Изпълняващ длъжността ръководител: Кристиане Кьотгенс
 • Основано през: 2005 г.
 • Брой служители: 20
 • Местоположение: Брюксел и Люксембург
 • Уебсайт: Европейско училище по администрация 

С какво се занимава

Европейското училище по администрация предоставя възможности за обучение на служителите на ЕС. Предлаганите обучения включват:

 • програми за управленски и лидерски умения
 • обучение за новопостъпили служители
 • сертифициране — програма за обучение на асистенти в институциите, за които се смята, че имат потенциал да станат администратори
 • обучение по ключови умения и семинари за благосъстояние и устойчивост
 • програма „Еразъм за публична администрация“ — кратки учебни посещения за млади държавни служители от държави от ЕС, чиято работа включва свързани с ЕС въпроси
 • DISPA — мрежа на директорите на институти и училища по публична администрация в държавите членки и на Европейския институт по публична администрация (EIPA). Институциите на ЕС са представени от Европейското училище по администрация и отдела за обучения и развитие на Европейската комисия. Целта на тази мрежа е да се насърчават сътрудничеството и обменът на добри практики в областта на обучението на държавни служители.

Кой има полза от това? 

Предлаганите обучения са от полза за служителите на институциите и агенциите на ЕС и им помагат да израстват професионално, да развиват нови умения и да реализират своя потенциал. 

Допълнителна информация

Европейска служба за подбор на персонал

Контакт

Име
Европейско училище по администрация
Уебсайт
https://europa.eu/eas/index_en.htm
Електронен адрес
Телефонен номер
+ 32 (0)2 29 68 323
Пощенски адрес
European School of Administration, Rue Philippe le Bon, 3, 1049 Bruxelles/Brussels, Бeлгия
Офис
Fischer building, 135 Rue Adolphe Fischer, L-1521, Luxembourg
Социални медии