Skip to main content
Decentralizēta aģentūra

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Īss apraksts

 • Uzdevums: Frontex palīdz ES dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm pārvaldīt savas ārējās robežas. Tā arī palīdz saskaņot robežkontroli visā ES. Aģentūra veicina sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā ES valstī, sniedzot tehnisko atbalstu un zinātību.
 • Direktors: Fabriss Legeri (Fabrice Leggeri)
 • Dibināšanas gads: 2004
 • Darbinieku skaits: 315
 • Budžets: 250 miljoni eiro
 • Atrašanās vieta: Varšava (Polija)
 • Tīmekļa vietne: Frontex

Ko šī iestāde dara?

Pēdējos gados nepieredzēti pieaudzis to migrantu un bēgļu skaits, kuri nonāk pie Eiropas ārējām robežām un vēlas iekļūt ES. Robežkontrole ir tikai to valstu ziņā, kurām ir ārējā robeža. Bet Frontex var nodrošināt papildu tehnisko atbalstu ES valstīm, kuras saskaras ar lielu migrācijas spiedienu.

Tā to sniedz, koordinējot papildu tehniskā aprīkojuma (piemēram, lidaparātu un kuģu) un īpaši apmācīta personāla izvietošanu.

Frontex koordinē jūras operācijas, piemēram, Grieķijā, Itālijā un Spānijā, un arī operācijas pie ārējām sauszemes robežām, tostarp Bulgārijā, Rumānijā, Polijā un Slovākijā. Tā darbojas arī daudzās starptautiskās lidostās visā Eiropā.

Frontex atbild par vairākām jomām, kā noteikts aģentūras juridiskajā pamatā.

Šīs jomas tostarp ir šādas.

 • Riska analīze — visu Frontex pasākumu pamatā ir riska analīze. Frontex izvērtē riska faktorus, kas saistīti ar ES robežu drošību. Analizējot nelikumīgu imigrāciju un noziedzīgu pārrobežu darbību pie ārējām robežām, tostarp cilvēku tirdzniecību, tā iezīmē šo parādību attīstības variantus un tendences. Savus secinājumus tā dara zināmus ES valstīm un Komisijai un izmanto, plānojot savu darbu.
 • Kopīgas operācijas — Frontex koordinē īpaši apmācīta personāla un tehniskā aprīkojuma (lidaparātu, kuģu un robežkontroles/novērošanas iekārtu) izvietošanu ārējo robežu reģionos, kur ir vajadzīga papildu palīdzība.
 • Ātrās reaģēšanas operācijas — ja kāda ES valsts saskaras ar ārkārtēju spiedienu pie ārējās robežas, jo īpaši, kad ierodas liels skaits trešo valstu valstspiederīgo, Frontex koordinē Eiropas robežsardzes vienību izvietošanu.
 • Pētniecība — pulcina robežkontroles ekspertus, zinātniekus un rūpniekus, lai nodrošinātu, ka jaunā tehnika atbilst robežkontroles iestāžu vajadzībām.
 • Apmācība — izstrādā vienotus mācību standartus robežkontroles iestādēm, lai saskaņotu robežsardzes izglītību ES un Šengenas asociētajās valstīs. Šāda saskaņošana ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka ceļotājiem, kas šķērso ES ārējās robežas, tiktu piemēroti vienoti robežkontroles standarti. Pateicoties tai, robežsargi no dažādām valstīm var efektīvi sadarboties Frontex koordinētajās kopīgajās operācijās.
 • Kopīgas atpakaļnosūtīšanas operācijas — izstrādā migrantu atpakaļnosūtīšanas paraugpraksi un koordinē kopīgas atpakaļnosūtīšanas operācijas (bet katrai dalībvalstij pašai jāizlemj, kuras personas ir jāsūta atpakaļ).
 • Informācijas apmaiņa — izstrādā un izmanto informācijas sistēmas, kas nodrošina ātru informācijas apmaiņu starp robežkontroles iestādēm.

Kas ir ieguvēji?

Katru gadu aptuveni 700 miljoni cilvēku šķērso Eiropas ārējo robežu.

Līdz ar to galvenais uzdevums ir atklāt nelegālas darbības, neaizkavējot pārējos ceļotājus.

Starp Šengenas valstīm nav pastāvīgas robežkontroles, tāpēc ārējo robežu kontrole ir vēl jo svarīgāka. Šengenas līguma dalībvalstis paļaujas, ka robežkontrole un uzraudzība, ko veic citas ES valstis, ir kvalitatīva.

Ar Itālijā nozagtu auto Šengenas zonā varētu netraucēti aizbraukt līdz pat Polijas un Ukrainas robežai. Persona, kura ar viltotu pasi ieradusies Somijā, varētu brīvi tikt līdz pat Portugālei. Cilvēku tirdzniecības upuri, kas nonācis Francijā, varētu pārvest pat uz Zviedriju.

Tas nozīmē, ka ES ārējo robežu kontrole ir svarīga visām ES valstīm Eiropā. Frontex ir kļuvusi par centrālo kontaktpunktu un nosaka standartus visiem Eiropas robežsargiem. Aģentūra gādā, ka svarīgākā informācija (piem., par viltotiem dokumentiem, zagtiem automobiļiem vai cilvēku tirgotājiem) nekavējoties tiek nodota visām robežkontroles iestādēm.

Cīņa pret pārrobežu noziedzību nozīmē ne tikai informācijas apmaiņu, bet arī ilgtermiņa risinājumu izstrādi. Tālab Frontex izstrādā apmācības programmas robežsargiem visā Eiropā.

Pateicoties Frontex atbalstam, ES robežsargi tagad sadarbojas ciešāk. Viņi dalās zināšanās, un viņiem ir pieejama informācija ne tikai par to, kas notiek pie viņu robežām, bet pie visām ES ārējām robežām. Viņi var arī uzzināt par jaunākajām metodēm un tehnoloģijām, kuras varētu uzlabot viņu darba kvalitāti. Viņi arī var atbalstīt cits citu, ja pie kādas no robežām izveidojies ārkārtējs spiediens.

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Tīmekļvietne
https://frontex.europa.eu/lv/
Tālruņa numurs
+48 22 205 95 00
Faksa numurs
+48 22 205 95 01
Pasta adrese
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Polija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi