Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Профили на институциите и органите

Филтриране по

Профили на институциите и органите (48)

RSS
Показване на резултати от 1 до 20
Децентрализирана агенция

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия работи за постигане на по-конкурентен, ефективен и сигурен енергиен пазар.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+386 8 205 34 00
Адрес
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Децентрализирана агенция

Агенцията помага за последователното прилагане на правилата за електронните съобщения в целия ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Адрес
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Децентрализирана агенция

Cedefop помага на институциите на ЕС и организации в Съюза да разработват политики и посрещат нуждите в областта на професионалното обучение.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+30 2310 490 111
Адрес
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Децентрализирана агенция

CEPOL разработва и организира програми за обучение на служители на полицейски и други правоприлагащи органи в ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Адрес
Budapest, Pf.314, 1903, Hungary
Изпълнителна агенция

Изпълнителната агенция за иновации и мрежи управлява инфраструктурните и изследователските програми на ЕС в областите транспорт, енергетика и далекосъобщения.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Децентрализирана агенция

Службата на Общността за сортовете растения предоставя права на интелектуална собственост върху нови сортове растения в ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 2 41 25 64 00
Адрес
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Децентрализирана агенция

Европейската агенция за авиационна безопасност насърчава прилагането на общи стандарти за безопасност и екологични стандарти в областта на гражданското въздухоплаване в ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+49 221 8999 000
Адрес
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Децентрализирана агенция

Европейският банков орган работи за прилагането на стандартни правила за банково регулиране и надзор във всички държави от ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 (0)1 86 52 70 00
Адрес
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Децентрализирана агенция

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията помага на държавите от ЕС да се подготвят за справяне с разпространението на инфекциозни болести.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+46 8 586 010 00
Адрес
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Децентрализирана агенция

Европейската агенция по химикали прилага законодателството на ЕС в областта на химикалите.

Уебсайт
Телефонен номер
+358 9 6861 80
Адрес
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Децентрализирана агенция

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Уебсайт
Телефонен номер
+45 33 36 71 00
Адрес
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Децентрализирана агенция

Европейската агенция за контрол на рибарството насърчава прилагането на общи стандарти за контрол, инспекции и надзор в рамките на общата политика на ЕС в областта на рибарството.

Уебсайт
Телефонен номер
+34 986 12 06 10
Адрес
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Децентрализирана агенция

Европейският орган за безопасност на храните предоставя независими научни данни и консултации относно възможните рискове в хранителната верига.

Уебсайт
Телефонен номер
+39 0521 036 111
Адрес
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
Децентрализирана агенция

Европейският институт за равенство между половете подпомага усилията за постигане на равенство между половете в ЕС.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+370 5 215 7400
Адрес
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Децентрализирана агенция

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване консултира институциите на ЕС как да поддържат ефективна и стабилна финансова система.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+49 (0) 69 95 11 19 20
Адрес
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Изпълнителна агенция

Тази изпълнителна агенция на Комисията управлява програми на ЕС, които помагат на малките предприятия да запазят конкурентоспособността си, както и програми в областта на научните изследвания, околната среда, енергетиката и рибарството.

Телефонен номер
+32 2 299 11 11
Адрес
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Децентрализирана агенция

Европейският орган по труда гарантира, че правилата за трансграничната трудова мобилност и социалната сигурност се прилагат правилно в ЕС.

Децентрализирана агенция

Европейската агенция по лекарствата опазва и насърчава здравето на хората и животните, като извършва оценка и наблюдение на лекарствата в ЕС.

Уебсайт
Телефонен номер
+31 88 781 6000
Адрес
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Децентрализирана агенция

ЕЦМНН предоставя на ЕС независима информация относно наркотиците и наркоманиите, за да могат законодателите да изготвят ефективни политики в областта на наркотиците.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+351 21 121 02 00
Адрес
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Децентрализирана агенция

Европейската агенция по морска безопасност предоставя знания и експертен опит за подобряване на морската безопасност и сигурност и за намаляване на замърсяването.

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+351 21 1209 200
Адрес
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal